Föregående sida

Pansarbilsplutonen ur 1. Pansarbilsskvadronen vid K 1

Livregementet till häst (K 1)

I augusti 1938 överfördes, på kavalleriinspektörens order, en pansarbilspluton till Gotland. Plutonen bestod av fyra pansarbilar m/1931. Meningen var att de gotländska förbanden skulle få samöva med en bepansrad enhet. Tillsammans med en motoriserad följepluton från I 18 bildadade pansarbilsplutonen ett pansarkompani. Utbildningen blev emellertid inte långvarig men ansågs väldigt intressanta av både infanteri- och kavalleriinspektörerna.

Under marsch.

Visborgsslätt den 20 augusti 1938.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig