Föregående sidaa

C-byråns underrättelseverksamhet på Gotland 1943 - 1945

Under andra världskriget låg i närheten av Sverige av tyska riket ockuperade områden och Sovjetunionen, två aggressiva stormakter, båda diktatoriskt styrda och båda ytterst hänsynslösa i sitt umgänge med omvärlden. Sovjet var ett för utomstående, och de flesta av dess egna invånare, slutet område. Tyskland var öppnare utan att vara lättillgängligt.

När andra världskriget bröt ut sattes en hemlig underrättelsetjänst upp med främsta syfte att ge en förvarning om någon av de två förberedde angrepp på Sverige. Den kallades C-byrån och organiserade inhämtningsgrupper längs gräns och kust m.m. Under krigets tidigare skeden var Tyskland det stora hotet, men efter Sovjets återbesättning av Baltikum kom hotet från öster. En viktig informationskälla blev då de flyktingar, som sökte sig hit i krigets slutskede, och det blev naturligt för C-byrån att utnyttja dem. Försvarsstaben använde ibland dessa båtresor för att översända rapportörer och översändande av bl a radiomaterial. Genom utfrågning av de med båtarna återvändande flyktingar kunde Försvarsstaben insamla viktig information. Det var Försvarsstabens sektion II som organiserade denna underrättelseverksamhet.

Verksamheten bedrevs så att utfrågning av till Sverige anlända baltiska flyktingar skedde samt direkta observationer genomfördes på den baltiska sidan. Dessa skedde med personer som själva varit förtrogna med förhållandena inom ifrågavarande områden. Vissa av personerna kunde ha varit knutna till respektive länders hjälpkommittéer i Sverige. Personerna hade själva organiserat båtresor till sina hemländer och själva stått för detaljerna vid resornas utförande samt för finansieringen.

Huvuddelen av dessa resor till de baltiska länderna utgick från gotländska hamnar.

 
 

I sin egenskap av bevakningschef på Gotland och marint hamnombud i Visby hade sjökapten Arthur Johansson i december 1943 av Försvarsstabens andra sektion anmodats medverka vid inhämtandet av vissa upplysningar beträffande läget i Baltikum under den tyska ockupationen. Johanssons uppgift bestod i att vara behjälplig vid utsändandet av ett antal båtexpeditioner till Lettland och Litauen. För ändamålet ställdes under tiden 1943-44 en sammanlagd kvantitet av 40 ton drivmedel av stabsintendenten vid VII. Milo till Johanssons förfogande. Han såg bl a till att drivmedlet omtappades i omärkta fat.

De motorbåtar som kom till användning var:

Mednieks, en snabbgående motorbåt, värderad till högst 600 kronor.

W. 22 (Everita), havererade senare. Värderad till ca 2000 kronor.

Rohni

Atvasser

 

Startplatserna för båtresorna var Burgsvik, Ljugarn, Furillen samt Slite.

 

 

Estland. Vid fyra av resorna överfördes till Estland observatörer. Av de båtar som avgått till Lettland blev fyra tagna av tyskarna och sex tvingades vända om till Sverige av olika orsaker.

 

Lettland. I åtta fall var resans ändamål att till Lettland överföra rapportörer. I de andra resorna var tanken att överföra personer till Sverige för utfrågningar eller instruktioner. I flera fall hade flyktingar medföljt på återresan. De sista resorna skedde till det av tyskarna ännu ockuperade Kurland.

Även översändes tre radiosändare som vidaretransporterades genom Andersson, Edvards och Arejas försorg

Problem uppstod emellertid då två av de som utförde transporterna, Heibergs och Peteris Jansons uppträdande ifrågasattes. Då de var placerade i Ljugarn skuldsatte de sig i en handelsbod på orten och en av männen hade supit sig full och antastat några flickor i trakten. Detta gav anledning till förflyttning av resornas startplats till Slite. Man ville även ersätta männen med lämpligare personer.

Emellertid i september 1944 startade en resa med en snabbgående motorbåt som utgick från Stockholm för att i Slite hämta upp bl a Heibergs och sedan fortsätta över till Lettland. Under denna resa tog emellertid drivmedlet slut och båten drev iland i trakten av Nynäshamn. Besättningsmännen internerades.

 

Litauen. Av båtarna vars resmål var Litauen hade fyra tagits av tyskarna och fyra fått vända om på grund av stark tysk bevakning eller beskjutning. Tre av dessa resor medförde rapportörer till Litauen.

 
 

Avresa

 

Destination

 

Varifrån

  Anmärkning
16/12 1943  

Litauen

 

Burgsvik

   
7/1 1944  

Litauen

 

Burgsvik

   
31/1 1944  

Lettland

 

Ljugarn

   
11/2 1944  

Lettland

 

Ljugarn

   
15/2 1944  

Estland

 

Visby

   
27/2 1944  

Estland

 

Ljugarn

   
6/3 1944  

Estland

 

Slite

   
25/3 1944  

Estland

 

Nynäshamn

   
15/4 1944  

Estland

 

Sandhamn

   
17/4 1944  

Lettland

 

Ljugarn

   
5/5 1944  

Lettland

 

Ljugarn

   
5/5 1944  

Litauen

 

Visby

   
13/6 1944  

Lettland

 

Furillen

   
29/6 1944  

Lettland

 

Slite

   
8/7 1944  

Estland

 

Dalarö

   
13/7 1944  

Lettland

 

Slite

   
15/7 1944  

Litauen

 

Hoburgen

   
24/7 1944  

Estland

 

Nynäshamn

   
24/7 1944  

Litauen

 

Vändburg

   
31/7 1944  

Litauen

 

Vändburg

   
2/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
4/8 1944  

Estland

 

Nynäshamn

   
6/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
7/8 1944  

Litauen

 

Vändburg

   
13/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
13/8 1944  

Estland

 

Slite

   
14/8 1944  

Litauen

 

Vändburg

   
16/8 1944  

Estland

 

Slite

   
18/8 1944  

Estland

 

Slite

   
19/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
19/8 1944  

Lettland

 

Herrvik

   
20/8 1944  

Estland

 

Nynäshamn

   
21/8 1944  

Litauen

 

Slite

   
21/8 1944  

Litauen

 

Slite

   
23/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
23/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
23/8 1944  

Litauen

 

Herrvik

   
24/8 1944  

Estland

 

Slite

   
27/8 1944  

Litauen

 

Slite

   
28/8 1944  

Lettland

 

Slite

   
3/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
9/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
10/9 1944  

Litauen

 

Herrvik

   
13/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
14/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
15/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
20/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
21/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
25/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
30/9 1944  

Lettland

 

Slite

   
5/10 1944  

Lettland

 

Slite

  Ej fullföljd
7/10 1944  

Litauen

 

Slite

  Tagen av tyskarna
10/10 1944  

Lettland

 

Slite

   
14/10 1944  

Lettland

 

Slite

  Tagen av tyskarna
14/10 1944  

Lettland

 

Slite

  Ej fullföljd
16/10 1944  

Lettland

 

Slite

   
17/10 1944  

Lettland

 

Slite

   
27/10 1944  

Lettland

 

Slite

   
9/11 1944  

Lettland

 

Slite

   
22/12 1944  

Lettland

 

Slite

   
5/3 1945  

Lettland

 

Fårösund

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
 
(Källa: A-111)
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig