Föregående sidaa

Tyska soldaters begravningsplats 1939 - 1945 på Gotland

 

Lärbro kyrkogård

 
Sex tyska soldater samt en luftwaffeofficer begravdes på Lärbro kyrkogård. Alla var emellertid inte begravda på Lärbro kyrkogård innan de flyttades utan även på Östergarn, Öja, Visby och Rone kyrkogårdar. Deras stoft flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg.
   
 
 

Rone kyrkogård

 

Helmuth Serra

f. 23/9 1918 i Reinsdorf, Zwickau

Hemort: Reinsdorf bei Zwickau, Sachsen.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger

Död 9 / 5 1945.

Begravd 10 / 5 1945.

Gravplats och nr. Rone kyrkog.

Stupat i krig.

Funnen död den 9 maj 1945.

Efterlevande: Gertrud Serra, Wiesen allé 36, Zwickau, Sachsen, Tyskland.

Helmuth exhumerades den 29 september 1966 och begravdes på kyrkogården i Trelleborg, rad 1 grav 3.

 

Den tyske krigaren vigd till sista vilan

Kristihimmelsfärdsdag jordfästes i Rone kyrka stoftet efter den tyske soldat, vilken under krigets sista timmar fått släppa livet till. Som bekant hade han förts i land i Ronehamn under onsdagen tillsammans med ett femtiotal sårade tyskar från tyska fartyg som sökt sig över hit från Kurland. Kistan, i mörkpolerad ek, bars av sex svenska soldater, medan en annan svensk trupp bildade häck vid vid ingången till kyrkan. I processionen deltog en tysk löjtnant och två tyska soldater. Befälhavare för den svenska truppen var major Lindeborg.

Vid inträdet i kyrkan spelades på orgeln Sorgemarsch ur Eroicasymfonin av Beethoven. Därefter sjöngs ps. 125: 1-3, varefter officianten, kyrkoherde Ernst Hejnemann höll griftetal och förrättade jordfästningen, dels på svenska och dels på tyska. Efter akten sjöngs ps. 125 4-6, varefter kistan utbars till tonerna av av Pilgimskören ur Tannhäuser av Wagner. Då kistan sänktes i graven gav den svenska truppen salut med två salvor. Major Lindeberg framträdde därefteroch nedlade en krans med band i de tyska och svenska färgerna samt hyllade med några varmhjärtade ord den den döde soldaten som fallit på sin post.

Därefter talade den tyske löjtnanten och uttryckte b.l.a. sin glädje över att hans döda kamrat fick vila i svensk jord, i ett broderfolks jord. Sist lyste officianten frid över stoftet. En stor mängd av bygdens folk hade samlats och hyllade den döde med blommor. (Källa: 655).

 

Hans Rikard Steier

f. 1/3 1912 i Berlin-Köpenick. Hemort: Lübeck Kattowitzstrasse 8 (bei Bufe). Han avled den 24/5 1945 på Lärbro krigssjukhus.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsoberfeldwebel.

Registernummerr: 1027 / VII L.

Identitetsnummer: 560 / 31S.

Truppförband: U.A.A.532.

Närmaste anförvant: Hustrun: Lona Steier.

Adress: Lübeck Kattowitzstrasse 8 (bei Bufe).

Tillfångatagen (omhändertagen) vid.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Död VII L 24 / 5 1945.

Gravplats och nr: Lärbro kyrkogård Onumrerad gravplats.

Sjukdom: Vuln. sclopeter reg. front. sin. et(?) corp. alien intecerebrali.

Opererad den 12/5 1945 på Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven, död,  den 24/5 1945.

Exhumerad 1966, ombegravd i trelleborg, rad 1 grav 16.

 
 
 

Silte kyrkogård

 

Ein unbekannter Deutscher soldat

En okänd tysk marinlöjtnant (el. flygare. Fänrik) hittades den 27/11 1944 vid Kvarnåkershamn, Silte socken.

Inskriven som nummer 6, av 7, i Silte Död- och begravningsbok 1944.

"Död 1944 Nov. ? Liket av okänd tysk flygare i 20-25 årsåldern, ilandfluten vid Kvarnåkershamn i Silte den 27/11 1944. Dödsorsak: Drunkning. Begravd och jordfäst den 5 oct. 1944. Tillstånd till begravning t. Länsstyrelsen i Visby den 29/11 1944. Det finns ingen uppgift om att han blivit exhumerad, så kanske ligger han kvar i Silte.

 
 
 

Vamlingbo kyrkogård

 

Ein unbekannter Deutscher soldat

I Vamlingbo begravdes den 30/11 1943 en okänt tysk oberleutnant, (Han ligger under någon av de stenar i Trelleborg där det står "EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT"):
Anmält den 25/11 1943 av komm. ordf. i Vamlingbo.
Fynd av sjölik å stranden vid Heligholm 25/11-43. 25/11 polisunders. liket härrör av okänd tysk flyglöjtnant. (Oberleutnant. Flygplan Ju 88).
26/11 medd. FO-staben, samt Tyska konsulatet i Visby.
29/11 besked till Pä. i Vamlingbo att hinder ej möter för begravning där 30/11 kl.14.
29/11 två ex. prot. t. ES.?
30/11 ett ex. prot. samt den dödes tillhörigheter i paket - rek - till Tyska konsulatet i Visby f.v.b.
Ej andra åtgärd. /ON

Den 30.9.1966 blev ovanstående tyska krigsoffer exhumerad och överfördes till kyrkogården i Trelleborg

 
 
 

Visby Norra kyrkogård

 

Hans Jürgen Wiering

f. 8/3 1923 i Hamburg. Han förolyckades troligen före den 14/11 1943.

Nationalitet: tysk.

Grad: Gefreiter. Radioman i  Junkers Ju 88 A-17.

Han bärgades av minsveparen Landsort kl. 06.25 den 20/5 1944 i Östersjön, öster om Gotland S N 56º 25' L O 20º0'.

Han rapporterades såsom saknad den 26/2 1944.

Gravrättsinnehavare var tyska konsulatet i Visby. Kvarter 10, grav 132.

Begravd den 23/5 1944 på Visby norra kyrkogård, kv. 10, nr. 132.A-B (kista, nr 1 i graven).

Graven upplåten till 31/12 1993 (upplåtelse nr 1)

Hans Jürgen exhumerades 1966 och ombegravdes i Trelleborg, rad 1 grav 2.

 
 
 

Öja kyrkogård

   

Walter Hertwig

f. 13/2 1925 i Aslau.

Grad: Soldat.

Omhändertagen kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i Bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Hans döda kropp lösgjordes från den bogserbåt, som Kristi himmelsfärdsdag inkom med ett större antal tyska flyktingar till Faludden i Öja.

Tillhörig Flak-Ers. Abt. 38. (Luftvärnsreservavdelning 38).

Exhumerad 1966, ombegravd i Trelleborg, rad 1 grav 8.

 

Georg Wagner

f. 27/4 1924 i Mittergarching, Altötting, Oberbayern  (el. Alt Öttring bei Garching-Alz / Oberbayern).

Nationalitet: tysk.

Grad: Obergefreiter (el. Oberpionier).

Ogift.

Funnen den 22/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Truppförband: He. Pionier-Bataillon 671.

Död 22 / 5 1945. Begravd 24 / 5 1945.

Gravplats och nr: Öja kyrkog.

Omkommen på resa från Kurland till Sverige

Exhumerad 1966, ombegravd i Trelleborg, rad 1 grav 8.

 

Anton Wunderle

f. 4/7 1906 i München. Hemort: München.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter (Stabsgefreiter).

Truppförband: He. Pionier-Bataillon 671.

Död 9/5 1945.

Omkommen på resa från Kurland till Sverige (liket sänkt i havet). (Fel)

Död 20/5 1945. Begravd 24/5 1945.

Gravplats och nr: Öja kyrkog.

Exhumerad 1966, ombegravd i Trelleborg, rad 1 grav 6.

 
 
 

Östergarn kyrkogård

 

Luftwaffesoldater 1944

Foto från begravningen. Ingen högre bildkvalitet men man kan se var de två gravarna låg. De som begravdes där var obergeftreiter Karl Tugend och gefreiter Gerhard Wartenberger. Albatross-stenen är stenen längst till vänster. Begravningen ägde rum den 24/10 1944 då ju bilden måste vara tagen, det var förbjudet att fotografera men någon gjorde det i alla fall. (Källa: 654)

Till vila i gotländsk jord.

På Östergarns kyrkogård vigdes i middags till den sista vilan stoften efter de vid Sysne udd i Östergarn och vid Hammarudd söder om Kronvalls fiskeläge i Eksta ilandflutna tyska flygarna, Oberfänrik Gerhard Wartenberger från Traditz bei Torgau, Elbe, och Obergefreiter Karl Tugend från Ober-Issigheim.

Jordfästningen ägde rum vid de två gravar som retts i omedelbar närhet av den stora Albatrossgraven, och området däromkring hade vackert dekorerats med tyska krigsflaggor. Efter jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde C. J. Björkander, och som bevistades av bl.a. luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, major Golcher, och konsul Carl E. Ekman, Visby, nedlade kransar med band, av den förstnämnde från der Oberbefehlshaber der Luftwaffe och av den senare från tyska konsulatet i Visby. Bland kransarna märktes vidare en från Landesgruppe der NSDAP i Stockholm.

Med anledning av jordfästningen i Östergarn är flaggan på tyska konsulatet i Visby i dag hissad på halv stång.

Vidare kan nämnas att kransar från Luftwaffe och härvarande tyska konsulat även nedlades på Albatrossgraven. (Gotlands Allehanda tis. 24/10 1944)

 

Enligt Östergarns död- och begravningsbok begravdes han i Östergarn, enligt Visbys begravningsbok begravdes han i Visby. Wartenberger och Tugend  exhumerades 1966 och ombegraves i Trelleborg, rad 1 grav 10.

   

Kyrkorådet i Östergarn hade erbjudit sig att bredvid "Albatross-graven" avstå mark till gravar åt de tyskar som senare jordfästes på andra håll på Gotland, Men Volksbund avböjde detta.

 
 
 

Tyskarnas sista viloplats på Norra kyrkogården i Trelleborg

 

   
Gustav Bauer          Helmuth Gottburg Walter Hertwig          Georg Wagner
   

Otto Friedrich Schuster          Hans Rikard Steier

Helmuth Serra

   

Joseph Sonner          Robert Hailfinger

Gerhard Wartenberger          Karl Tugend
   

Hans Jürgen Wiering

Anton Wunderle

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig