Föregående sidaa

Lärbro krigskyrkogård

Judiska koncentrationslägerfångar

På Gotland fanns (finns) tre kyrkogårdar avsedda för eventuella större mängd döda och stupade. Det är kyrkogårdarna i Lärbro, Stenkyrka samt Sanda. Den enda som i någon mån utnyttjats för detta är Lärbro kyrkogård. Där vilar ett flertal offer för nazismen som hade behandlats på Lärbro krigssjukhus men som var så svårt medtagna att de avled, sammanlagt 45 gravar varav 9 är judiska. De begravda är från Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Grekland och Italien. Huvuddelen är dock polacker.

 

Innan krigssjukhuset i Lärbro stängde 1946 hade cirka 500 koncentrationslägerfångar fått vård där. Efter krigsslutet 1945 hamnade befriade människor från lägren i Bergen-Belsen och Auschwitz på Gotland. Av de krigsfångar som kom till Lärbro var många polacker. Tiden i koncentrationsläger hade tärt hårt och somligas liv gick inte att rädda. Tuberkulosen skördade sina offer. På Lärbro kyrkogård finns 45 krigsgravar varav 9 stycken Moasiska trosbekännare (judar).

En officiell polsk minnessten avtäcktes vid en ceremoni fredagen den 19 augusti 2005, till minne av de polacker som avled på krigssjukhuset i Lärbro och som ligger begravda på kyrkogården.

 

 
 

Abram Ciechanowski

f. 13/1 1925 i Tryzym pow Ludzki.

d. 16/10 1945 på Lärbro sjukhus av tuberkulos.

Hemort: Tryzym.

Skomakare.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

Abram Charasz

f. 14/5 1926 i Łódz.

d. 16/11 1945 på Lärbro sjukhus av tuberkulos.

Hemort: Łódz ul. Kilinskiego 46 m 11.

Schüller(?). Ogift.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

   
   

Henrik Cierer

f. 27/5 1904.

d. 24/7 1945 i ombord på Prins Carl på väg till Gotland av tuberkulos.

Hemort: Košice.

Läkare.

Mosaisk trosbekännare.

Tjeckoslovak

Jakob Irgang (*)

f. 14/7 1928 i Bircza.

d. 3/5 1946 på Lärbro krigssjukhus av tuberkulos.

Hemort: Bircza.

Metallarbetare.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

   
   

Szlama Opoczynski

f. 1/5 1914 i Czestochowa.

d. 10/9 1945 på Lärbro krigssjukhus av tuberkulos.

Hemort: Czestochowa.

Smed.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

Izek Majer Praszkier

f. 27/7 1904 i Łódz.

d. 26/2 1946 på Lärbro krigssjukhus av tuberkulos.

Hemort: Łódz.

Snickare.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

   
   

Feliks Rajzman

f. 10/12 1914 i Włoszczowa.

d. 13/9 1945 på Lärbro krigssjukhus av tuberkulos.

Hemort: Łódz.

Skomakare.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

Josek Markus Szyper

f. 28/2 1926 i Rszeszów(?)

Hemort: -

Studerande.

Mosaisk trosbekännare.

Polack.

   
   

Josef Weinberger

f. 27/10 1913 i Munkacevo.

d. 22/11 1945 på Lärbro krigssjukhus av tuberkulos.

Hemort: Munkacevo.

Feinmechaniker und Maschinenschlosser.

Mosaisk trosbekännare.

Tjeckoslovak.

 
   
   

(*) Jakob Irgang. Han var  bara sjutton år när han avled i sviterna av tbc. Han kom till Lärbro som så många andra koncentrationslägerfångar i juli 1945. Jakob Irgang var den siste som dog på Lärbro Krigssjukhus.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig