Föregående sidaa

Lärbro krigskyrkogård

Den tyska gravplatsen

På Gotland fanns (finns) tre kyrkogårdar avsedda för eventuella större mängd döda och stupade. Det är kyrkogårdarna i Lärbro, Stenkyrka samt Sanda. Den enda som i någon mån utnyttjats för detta är Lärbro kyrkogård. Där vilar ett flertal offer för nazismen som hade behandlats på Lärbro krigssjukhus men som var så svårt medtagna att de avled, sammanlagt 45 gravar varav 9 är judiska. De begravda är från Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Grekland och Italien. Huvuddelen är dock polacker.

Sex tyska soldater samt en luftwaffeofficer begravdes på Lärbro kyrkogård. Alla var emellertid inte begravda på Lärbro kyrkogård innan de flyttades utan även på Östergarn, Öja, Visby och Rone kyrkogårdar. Deras stoft flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg. (Se krigskyrkogårdar)
 

Tyskarnas sista viloplats på Norra kyrkogården i Trelleborg

   
Gustav Bauer          Helmuth Gottburg Walter Hertwig          Georg Wagner
   

Otto Friedrich Schuster          Hans Rikard Steier

Helmuth Serra

   

Joseph Sonner          Robert Hailfinger

Gerhard Wartenberger          Karl Tugend
   

Hans Jürgen Wiering

Anton Wunderle

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig