Marinens Krigssjukhus - Bräntings i Rute

Sjukhuset uppfört under 1960-talet, baracklägret under 1940-talet. Avyttrat och försålt 2008. Fotografierna tagna vid försäljningen.

Organisation MASS (I den militära krigsorganisationen ingående fast sjukhus, avsett för i första hand primär kirurgi. Är ungefär hälften så stort som ett fältsjukhus).

  

MASS har en kompaniorganisation med 193 personer fördelade på 3 större plutonsenheter samt en stab för stöd åt ledningsverksamheten. De sex viktigaste cheferna arbetar direkt mot MASS:ets chef i ledningsarbetet, medan ett 20-tal avdelningschefer och nyckelpersoner är de som kontinuerligt leder den praktiska verksamheten.

Personalen arbetar vanligen i tre-skift.

På MASS:et finns 2 yrkesofficerare med sjukvårdsutbildning motsvarande sjuksköterska, 2 reservofficerare, ett 70-tal värnpliktiga, 8 tandläkare som kirurgassistenter, 1 käkkirurg, 13 läkare (kirurger, vårdläkare, röntgen och narkos), ett 70-tal civilt arbetande sköterskor och undersköterskor. Dessutom ingår 8 frivilliga stabsassistenter.

 
 

 
 

Organisation

Ledning

Chef

1

Stf chef

1

Summa

2

 

Stab

Kvartersmästare

1

Biträden

6

Psykiatiker

1

Fältpräst

1

Skyddsgrupp

5

Summa

15

Kirurgpluton

Chef

1

Mottagningspersonal

9

Operationslag 1

6

Operationslag 2

6

Operationslag 3

6

Operationslag 4

6

Operationslag 5

6

Flyttbart operationslag

6

Laboratorium

5

Sterilcentral

5

Röntgenavdelning

4

Summa

60

Vårdpluton

Anestesi / Intensivvård

Chef

1

Personal

24

Summa

25

   

Vårdtropp

Chef

1

Klinikföreståndare

1

Sjukgymnast

1

Vårdavdelning 1

12

Vårdavdelning 2

12

Vårdavdelning 3

12

Summa

39

 

Summa

64

Servicepluton

Chef

1

Apotek / Fd

6

Teknikergrupp

3

Vattengrupp

4

Tvättgrupp

5

Trosstropp

17

Kokgrupp

11

Fordonsgrupp

5

Drivmedelsgrupp

4

Fältpostombud

1

Summa

57

 
Sjukhuset Baracklägret
   

Sjukhuset

   
   
   

Baracklägret

   

Barack för bl a tvätt, apotek, matsal / mäss och kök

   
   

Barack för bl a kök och förråd

 
   
   

Vårdbarack

   
   

Lättvårds- och förläggningsbarack

   
   

Förråd / garage

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig