Föregående sida

Sjukhus för tbc-flyktingar - Follingbo

Sommaren 1945 bestämdes att en byggnad skulle uppföras norr om sanatoriet i Follingbo för vård av tuberkulossjuka flyktingar som anlände till Gotland i slutet av kriget. Byggnaden benämndes E-paviljongen och hade plats för 44 patienter. Några flyktingar kom dock aldrig att vårdas där utan 1947 fick landstinget överta byggnaden för vård av länets egna tbc-patienter. Senare efter om- och tillbyggnad kom "baracken" att användas under många år som sjukhem för långvarigt sjuka.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig