Föregående sidaa

Sjukhuset vid Gotlands artillerikår - Havderväg 2

Uppfört 1943/44. Omgiven av sin egen park och sitt eget staket. Sjukhusområdet hade grindar både till kasernområdet och mot staden. Patienterna utifrån behövde därför inte passera kaserngården, vilket de innan sjukhuset byggdes tidigare gjort när de besökte den trångbodda och från isoleringssynpunkt inte särskilt välbelägna sjukavdelningen. Sjukmottagningen flyttades 1982 till Gotlands regemente (P 18). Övervåningen användes dock en tid till som sjukförläggning. Hit flyttade istället Statshälsan och numera används byggnaden av missbrukarvårdsenheten i Visby.

 
Intill sjukhuset uppfördes 1944 en mindre byggnad "Epidemisjukhuset". I dag används den som bridgelokal.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig