Föregående sida

Skjutplatsen vid Södra Byrummet i Visby

   

Före 1700-talet, då artilleriet var mer eller mindre stationärt, övningssköt man, där man så kunde, i fästningar, skansar eller bastioner.

För fältartilleriet var Östra och Södra Byrummen de första exercis- och skjutplatserna och man tror att de började nyttjas under Axel Häggs tid i början av 1710-talet. Man sköt med 3- och 6-pundiga pjäser med praktiska skottvidder under 500 meter. Södra Byrummet användes f. ö. som skjutplats ända fram till 1867.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig