Föregående sida

Skjutbanan i Östergravar

I Östergravar i Visby hade Wisby Stads Skyttegille sin skjutbana i Östergravar där Gotlands Skarpskytte o Jägaregille alltsedan 1836 och fram till år 1900 hade sina skjutningar. Man sköt norrut längs muren med den utbyggda kaponjär som ligger innan Dalmansporten som kulfång.

 

 

I Wisby Stads Skyttegilles protokollsbok kan man läsa:

 

Rapport

Föreningens skjutbana är belägen Öster om Wisby stad (Gotlands Skarpskytte- och jägaregilles skjutbana)

Målskjutningar övas med gevär av 1867 års modell förändringsmodell eller med sådana, som av Kungl. Majt. o  Kronan äro utlämnade, mot tafla, 178 cm. i fykant, försedd med prick af 17,8 cm radie. Tävlingsskjutning inom föreningen har skett med 8 skott på 240 meters avstånd. I densamma har deltagit 15 man; pris är utdelade för 59 pointo och minst 48 pointos. I länstävlingsskjutningen har 18 man av föreningens medlemmar deltagit.

I allmänna tävlingsskjutningen i huvudstaden har ingen man av föreningens medlemmar deltagit.

Visby den 31/3 1888

Ordföranden

 

Att det inte var så kinkigt med buller och miljö då framgår av de årliga anmälningar man gjorde till de styrande i Visby Stad: ex.

 

Till Magistraten i Wisby.

Enär Wisby Stads Skyttegille, som utgör en underavdelning av Gotlands Skarpskytte och Jägaregille, ämnar idka målskjutningsövningar å Gillets skjutbana, Öster om staden varje söndagsförmiddag före gudstjänstens början och eftermiddagarna Lördag och Söndag efter densammas slut med början Söndagen den 21 innevarande månad till Septembers månads utgång får styrelsen för nämna gille härmed vördsamt detsamma anmäla.

Visby den 18 Juli 1889 

På Styrelsens vägnar

Carl Alyhr

 

1897 började man planera för en ny skjutbana på Kopparsvik. Anledning var främst att man började skjuta på 300 meter och det var ett avstånd som inte gick att uppnå i Östergravar och med tillkomsten av mantlad ammunition var inte stadsmuren lämplig som kulfång.

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig