Föregående sida

Skjutfält / Skjutbanor

 

Bungenäs skjutfält

Skjut- och övningsfält för FMB:s utbildningsverksamhet. Övningsverksamhet har pågått i området sedan 1957. Skjutning skedde med finkalibriga vapen (Ak5, Ak4 och kpist) ca 50.000 skott per år. Artilleriövningar med ca 100 75mm och ca 100 152mm granater på år. Lv-övningar med ca 300 20mm granater per år. Grk-övningar med ca 200 80 mm granater per år. Sprängövningar med ca 100 sprhgr och 25 kg sprmed per år.

Koordinater: WGS84: N 57° 49' 5.14", E 19° 5' 32.55". Decimal: 57.81810, 19.09238

 

 

 

Skarphagens skjutfält på Bungenäs

Skjut- och övningsfält för FMB:s utbildningsverksamhet. Övningsverksamhet har pågått i området sedan 1937. År 1950 byggdes en handgranatbana, där sedan ca 300 sprhgr kastades per år.

Koordinater: WGS84: N 57° 50' 38.71", E 19° 5' 6.86". Decimal: 57.84408, 19.08524

 

 

 

Vialms skjutfält

Skjut- och övningsfält för FMB:s utbildningsverksamhet. Övningsverksamhet har pågått i området sedan 1957. Skjutning skedde med finkalibriga vapen (Ak5, Ak4 och kpist) ca 150.000 skott per år. Lv-övningar med ca 200 40 mm granater per år. Grk-övningar med ca 200 120mm och 80 mm granater per år. Sprängövningar med ca 100 sprhgr och 20 kg sprmed per år. Även terrängkörning med hjulfordon skedde.

Koordinater: WGS84: N 57° 55' 14.63", E 19° 0' 35.04". Decimal: 57.92073, 19.00973

 

 

 

Ryssnäs skjutfält på Fårö

Skjut- och övningsfält för FMB:s utbildningsverksamhet. Övningsverksamhet har pågått i området sedan 1971. Art-övningar med ca 100 75mm granater per år. Grk-övningar ca 50 80mm granater per år. I övrigt användes skjutfältet främst för FBU-verksamhet.

Koordinater: WGS84: N 57° 50' 39.91", E 19° 7' 23.74". Decimal: 57.84442, 19.12326

 

 
 
 

Slättflis övningsfält söder om Visby

Skjut- och övningsfält för MKG:s utbildningsverksamhet. Lösamm-skjutningar med finkalibriga vapen. Terrängkörning med hjul- och bandfordon skedde.

Koordinater: WGS84: N 57° 36' 24.44", E 18° 19' 44.33". Decimal: 57.60679, 18.32898

 

 

 

Tingstäde skjutbana

Skjutbana med 200 m banlängd. På platsen har funnits skjutbana sedan början av 1900-talet. Skjutningen skedde med finkalibriga vapen (Ak5, Ak4 och kpist) ca 20.000 skott per år.

Koordinater: WGS84: N 57° 44' 53.96", E 18° 38' 28.40". Decimal: 57.74832, 18.64122

 

 

 

Tingstäde skjutfält

Skjut- och övningsfält för MKG:s utbildningsverksamhet. Övningsverksamheten har pågått i området sedan 1900-talets början. Skjutning med finkalibriga vapen (främst kpist) i mindre omfattning, samt viss skjutning med övningsvapen till Grg och pansarskott (9mm).

Koordinater: WGS84: N 57° 44' 35.44", E 18° 39' 29.26". Decimal: 57.74318, 18.65813

 

 
 

Smöjens skjutfält

Skarpskjutningsplats för MKG:s krigsförbandsövningar. Övningsverksamheten har pågått på platsen sedan 1958. Sporadiska övningar med finkalibriga vapen (Ak5) samt någon gång även skjutningar med automatkanon (20mm) till Pbv.

Koordinater: WGS84: N 57° 43' 35.79", E 18° 56' 50.32". Decimal: 57.72661, 18.94731

 

 

----------------------------------------------------------------------

Källa: Miljöfarlig militär verksamhet på Gotland. Länsstyrelsen Gotlands län.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig