Föregående sida

Tofta skjutfält

 

I slutet av 1800-talet ökade artilleriets skottvidder så mycket att Södra Byrummet och Norra Hällarna inte längre föreslog som skjutplatser. Inte heller det 10 år gamla provisoriska skjutfältet i Martebo.

Redan år 1898 äskar K. M:t av riksdagen 80 000 kronor till inköp av mark för ett skjutfält till artillerikåren på Gotland och året därpå får fältet sitt namn, Tofta skjutfält, av Arméförvaltningens artilleridepartement.

Lägerplatsen valdes då till Norrgårde men redan 1901 flyttades den till fiskeläget Blåhäll.

Skjutfältet utvidgades efterhand så att det 1909 sträckte sig från Marsängen i söder till Tjautgrind i norr. I öster begränsades fältet av Suderbysväg. 1948 utvidgades det norrut till Lillklint och efter ett antal senare läglighetsköp kom det att i nordöst gränsa till stora Toftavägen (140) med en areal av ca 2 800 hektar.

Skjutfältet utnyttjades även av I 18 / P 18. Det gick att skjuta i bataljon med understöd av artilleri och flyg. Detta uppmärksammades av försvarsledningen som under det Kalla kriget gärna förelade förevisningsskjutningar dit för sina utländska gäster.

Efter hand som stridsvagnsutbildningen ökade blev fältet en nödvändighet för P 18, både som skjut- och övningsfält.

I mitten av 1970-talet ville försvarsledningen därför utvidga fältet österut, förbi Toftavägen, för att skapa ett rymligt pansarövningsfält. Det medförde en uppslitande konflikt med landshövding, kommun och markägare. Det hela slutade med att utvidgningen österut måste stanna vid Toftavägen, men bortom denna fick anmarschvägar och grupperingsplatser utnyttjas. På så sätt kunde man på 1980-talet binda samman Visborgsslätt och skjutfältet med en särskild stridsvagnsväg.

Tofta skjutfält har bibehållit sin betydelse även efter förbandsnedläggningarna på Gotland. Säkerhetsrdaranläggningarna från 1970-talet finns ännu kvar. Alla försvarsgrenar kan använda det och gör så fortfarande både för nationella och internationella insatsstyrkor. Den svenska internationella styrkan har under flera års tid haft Tofta som bas för sina övningar eftersom den karga terrängen på skjutfältet påminner om vad som väntar soldaterna i Afghanistan.

 

En ny förläggning  för 40 soldater ska stå klar hösten 2012 och en ny skjutbana ska också byggas. Det blir bland annat tio sovsalar, lektionssalar, vapenvårdsrum och vapenkassuner i byggnaden. Förläggningen skall bland annat användas av de som skall göra sin GMU (Grundläggande militärutbildning) samt utlandsstyrkan som tränar inför insatser i Afghanistan.

Gotlandsgruppen kommer bara att använda den nya förläggningen för övningsverksamhet. Kontoren och förrådsbyggnaderna på Visborgsområdet ska man fortsätta att använda.

Det största frågetecknet kring försvarets verksamhet på Tofta är den skjutbana som planeras där. I dag använder man en skjutbana på Visborgsområdet där hyreskontraktet med regionen går ut den sista december 2012.  Fortifikationsverkets bygglovsansökan för en ny skjutbana på Tofta överklagades av regionen 2010.

 
Det bemannas och administreras av personal från Amfibieregementet (Amf 1) men nyttjas av många olika förband från hela Sverige för övningar.Senast vid halvårsskiftet 2018 kommer ansvaret för Tofta skjutfält att flyttas till Gotlands regemente.
 
Blåhälls lägerplats
 
Allt kan användas som mål. Rysk stridsvagn kanske
 
När seklet var ungt
 
På 1970-talet
 
Svenska afghanistanförband övar även på Tofta skjutfält
 

Sista skjutningen med stridsvagn 104 Centurion. Skjutningen ägde rum på Gotland och Tofta skjutfält mellan den 11 och 14 maj 2000.

 
Numera finns det återigen stridsvagnar på Tofta skjutfält
 
Skott kommer!

Kartor över skjutfältet

Karta 1980-talet Karta 1997 Karta 2000 Karta 2016
 

Enl. FortF:s Byggnadsregister för Tofta skjutfält utom Blåhällslägret

K0152.064

Kallförråd Norrgårda

K0152.069

Skolskjutningsbana F

K0152.070

Okänd

K0152.071

Pumphus

K0152.072

Kallförråd Stenkumla. Byggd 1900

K0152.073

Kallförråd Stenkumla. Byggd 1900

K0152.074

Kallförråd Stenkumla. Byggd 1900

K0152.075

Kallförråd Stenkumla. Byggd 1900

K0152.076

Kallförråd Ragnvalds. Byggd 1970

K0152.088

Kallförråd Västerhejde.

K0152.089

Kallförråd Västerhejde.

K0152.101

Kallförråd Ragnvalds. Byggd 1964

K0152.102

Kallförråd Kyrkbacken

K0152.103

Kallförråd Stenkumla. Byggd 1964

K0152.104

Utb. Amförråd Västerhejde

K0152.105

Emballageförråd Västerhejde

K0152.107

Branddammar (5 st). Byggd 1955

K0152.110

Radarbyggnad Västerhejde. Byggd 1972

K0152.111

Radarbyggnad. Byggd 1976

K0152.112

Värmestuga Marsängen. Byggd 1941

K0152.113

Värmestuga Västerhejde. Byggd 1941

K0152.114

Utbildningsskans 1. (S5). Byggd 1978

K0152.115

Utbildningsskans 2. (SV 06). Byggd 1978

K0152.116

Utbildningsskans 3. (N 07) Västerhejde

K0152.117

Utbildningsskans 4. (SV B28). Byggd 1978

K0152.118

Utbildningsskans 5. (Ö B36) Västerhejde. Byggd 1978

K0152.123

Rälsmålsbanan Västerhejde

K0152.124

Bursbaracken Västerhejde

K0152.171

Utb. Amförråd Västerhejde

K0152.172

Emballageförråd Västerhejde

K0152.194

Vägar ej belagda Tofta skjutfält. Byggd 1950

K0152.197

Målförråd Västerhejde. Byggd 1985

K0152.198

Handgranatsbana Västerhejde

K0152.201

Jaktstuga. Byggd 1900

K0152.204

Lundinska 1. Förråd. Byggd 1900

K0152.205

Övningspjäsvärn. Byggd 1960

K0152.295

NBC-Byggnad Västerhejde

K0152.299

Radarvärn Västerhejde. Byggd 1993

K0152.300

Värmestuga Västerhejde. Byggd 1941

K0152.301

Ragnvaldsstugan. Byggd 1970

K0152.302

Bostadshus. Byggd 1920

K0152.303

Stridsvagnsgarage Västerhejde

K0152.304

Garage

K0152.306

Mast Västerhejde

K0152.307

NBC-Bana Västerhejde

K0152.308

Telebyggnad "Styckjunkaren" Västerhejde. Byggd 1961

K0152.309

Bod. Byggd 1970

K0152.310

Uthus. Byggd 1970

K0152.311

Vedförråd Västerhejde. Byggd 1993

K0152.312

Kemförråd Västerhejde. Byggd 1993

K0152.313

Radiaktförråd Västerhejde. Byggd 1993

K0152.314

Brandövningsförråd Västerhejde. Byggd 1993

K0152.315

Provkammare Västerhejde. Byggd 1993

K0152.316

Förråd Västerhejde. Byggd 1993

K0152.317

Stängsel Västerhejde. Byggd 1993

K0152.318

Lada

K0152.319

Uthus

 

Nya kasernen

 

Skjutfält vid Nygläntan

 

"Sven Josefs"

 

Skjutfält vid "Sven Josefs"

 

Skjutfältet vid "Branden"

 

Skyddsbyggnad

 

Skyddsbyggnad (S 1)

 

Skyddsbyggnad (S 5)

 

Skyddsbyggnad (S 6)

 

Skyddsbyggnad (S 10)

 

Observationsplats Rödbo (O 8)

 

Observationsplats Grönbo (O 10)

 

Batteriplats (B 36)

 

Batteriplats (B 51)

 

Schildts torn (Bortrivet)

 

Zetterkvistatornet (Bortrivet)

 

Kyrkbackens torn (Bortrivet)

 

Förråd / Norrgårde 1:4

 

Förråd / Norrgårde 1:6

 

Förråd / Norrgårde 1:7

 

Kulisser / Strid i bebyggelse

 

Bredstugan

 

Vårdkasehöjden

 

Gula pålen

 

Blå pålen

 

Röda pålen

 

 

 

På Tofta skjutfält 1907 - Från Georg von Brauns fotoalbum

 

Fiende med många skepnader

 

Numera är skjutfältet även berömt för sitt Gotland Grand National

 
 

En mycket trevlig sida att besöka som berör bl a Tofta skjutfält

Nasumebygden på Tofta skjutfält

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig