Föregående sida

Trelge skjutfält

Trelge skjutfält i Fleringe socken, är ett militärt övningsfält norr om Fårösund på Gotland. Skjutfältet har i huvudsak utnyttjats av Gotlands kustartilleriregemente (KA 3. Även Hemvärnet och Gotlands regemente har använt fältet, emellertid i mindre omfattning.

På övningsfältet har även funnits fasta kustartillerianläggningar. De är dock idag helt borta så när som på några skyddsrum, två baracker, en rälsmålsbana och en målbod.

Nu är även kustartilleriet borta och därför finns det egentligen ingen anledning att bevara skjutfältet just som ett skjutfält.

Området är i storlek så litet att oljud från skjutning skulle störa omgivningen mer än på Tofta skjutfält, som försvaret tänker behålla. Det är också långt till lasarettet om någon olycka händer och de hemvärnsmän som övar här skulle få lägga för mycket av sin övningstid på bilresor till och från Trelge.

 

Fortifikationsverket ville 2012 sälja skjutfältet (2012). Området består av 300 hektar mark ut mot Norra gattet, och då varken kalkindustrin eller naturvårdsverket har gjort några anspråk på området kommer det i framtiden förmodligen att bli ett fritidshusområde. 

Röjningen av gamla artillerigranater och andra föremål har gjorts med metallsökare och soldater som letat efter föremål på ytan. Arbetet har tagit ett antal veckor att genomföra.

   

   

Åssa-skjul uppfört 1964

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig