Föregående sidaa

Gotska Sandön KSRR 402 "Norsen"

Ingick i flottans krigsorganisation. Mobiliserings- och underhållsansvarig myndighet var KA 3. "Höga åsen" heter den sandås på vilken KSRR 402 var placerad. Anläggningen uppfördes 1954. Ksrr 402 var den första på Gotland att byggas. Anläggningarna fortifierades i urberget. Radarantennen anslöts från markytan med vågledare. Den låga placeringen av antennen gav dåligt resultat så man var tvungen att höja antennen med mastkonstruktioner med höjder upp till 25 meter. Själva antennen modifierades också så att både yt- eller luftspaningsuppgifter kunde lösas (lobväxling).

Anläggningen lämnade bild till SjöC i Visby ända fram till Sjöinformationskompaniets i Visby (SSK VBY) nedläggning i mars 2010, därefter endast NSRR. Anledningen till det var att fjärrstyrningsutrustning (system FÖ) endast fanns Visby och inte på Muskö. Vid viss vindstyrka larmade KSRR och då stängde man av den och startade NSRR eftersom man inte ville fresta på vridbordet för mycket. NSRR hade inte dessa begränsningarna.

På grund av de relativt högresta tallarna som omgav stationen fanns det två Lv-torn utrustade med vardera en enkel 40 mm lvakan m/36.

Avvecklingen av Försvarsmaktens verksamhet på Gotska Sandön medför att Försvarsmaktens byggnader till stor del kommer att avyttras. (Källa: bl a Peter Oderbrink och KA 3:s kamratförening)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig