Föregående sidaa

Östergarn KSRR 435 "Hingsten"

Ingick i flottans krigsorganisation. Mobiliserings- och underhållsansvarig myndighet var KA 3
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig