Föregående sidaa

Hoburgen KSRR 445 "Gladan"

Ingick i flottans krigsorganisation. Mobiliserings- och underhållsansvarig myndighet var KA 3. Stationen nedmonterades 1992 och byggnaderna övertogs av Gotlands Sjövärnskår. Numera utnyttjas berget av FRA.

   

Förläggningsutrymmet

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig