Föregående sidaa

Stora Karlsö KSRR 455 "Hägern"

Ingick i flottans krigsorganisation. Mobiliserings- och underhållsansvarig myndighet var KA 3. Platsen benämns som "radarkullen".
 

Avveckling 1992 av KSRR 455

(KA 3:s kamratförenings tidning 2/1992)

Tisdagen 21/4 kl 04.30 avgick färjan 603 från marinhamnen med destination Stora Karlsö. Chef ombord var Joachim Gustavsson med vpl Asplund och Gustavsson som besättning. Med på resan var också Karl-Olle Olsson med sin trogne vapenbroder hjullastaren, vilken var ordentligt fastsurrad.

I hårt väder ankom man till Stora Karlsö ca kl 13.00. När man försökte förtöja var vädret så hårt att förtöjningen sprang av. Det var bara att gå in till Klintehamn för att avvakta. Under tiden hade transportkuttern 406 lyckats landsätta Sven Boman, Kjell Bogren och Sölve Dyplin på ön. Kjell Bogren hade till uppgift att befria barack 2 från sin el-tekniska uppgifter. Baracken skulle nämligen rivas.

Onsdagen 22/4 vid fyratiden på morgonen gick 603:an ut till ön. Där startade man direkt med att ordna ett landfäste. för att våra fordon skulle kunna komma av och på färjan. Detta fixades bl a med hjälp av sprängmattor.

Under dagen kapade och skarvade Kjell Bogren sina el-kablar med hjälp av Karl-Olle och Sölve Dyplin. Undertecknad anlände till Stora Karlsö kl 10-30 tillsammans med C-G Hallgren, ordförande i Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB. Vi togs emot av tillsynsmannen och arrendatorn av restaurangen, Kent-Hugo Eskedahl och skjutsades med en gammal 903 (f d KA 3) upp till den ståtliga fyren där Karl-Olle, Sölve och jag etablerade oss i en 3-rummare.

Efter en rundvandring på ön, där C-G Hallgren och vi "gick igenom" vad som skulle avvecklas återgick 406:an till det gotländska fastlandet med Kjell Bogren och C-G Hallgren ombord.

Karl-Olle och Sölve hade nu börjat riva barack 2. Baracken sågades itu med hjälp av motorsåg och lastades efter hand i rivningscontainers.

Under förmiddagen samma dag hade 603:an transporterat ut förrådsgubbarna "Ragge" Kellström, Gustav Norman, Tommt Fohlin m fl. De skulle lossa och föra iland livsmedel, köksutrustning mm, mm.

Kl 22.00 avgick färjan fullastad till Klintehamn. Bosse Södergren på UH/DT hade planlagt de hjulgående transporterna. Kontakter med All-Material, Wallins åkeri, P 18, soptippar, leverantör av matjord mm hade etablerats. På ön hade vi en allhjulsdriven lastväxlare inhyrd från P 18 samt Karl-Olles hjullastare.

I Klintehamn var Kjell (Bellan) Olofsson ständigt beredd att ta emot "våra" containers fyllda med rivnings-, skrot- och övrig materiel. Det var nämligen så att vi hade ett antal containers och lastflak ute på Karlsö. Dessa fylldes och lastades ombord på Jockes färja, varefter de kördes iland till Klintehamn. Där hämtade "Bellan", körde till soptipp o s v, hämtade matjord i den tomma containern, lastade den på färjan. Färjan ut till ön, där Karl-Olle lossade containern och lastade på en fylld dito, färjan tillbaka till Klintehamn o s v. Totalt gjorde Jocke 25 resor.

 

Måndag 27/4 "klev" Teknikkompaniet in i bilden. Bengt Enderberg, Bengt Wallin, Kjell Ringbom m fl gav sig på anläggningens innanmäte under det att Aiwen Larsson började demontera de olika antennerna.

Karl-Olle hade fullt sjå med att hjälpa till med att lasta material - containers samtidigt so han rev barack 2 samt en förrådsbarack tillsammans med Sölve Dyplin.

Pär Berlin och Leif Svensson hade jobb med att klargöra lv-pjäsen för lyftning ur sitt värn.

På tisdagen 28/4 kom en jätte till kranbil från Wallins åkeri, ut till oss. Den började med att lyfta pjäsen (vilken bagatell) för att därefter hjälpa Aiwen med att fälla masterna. Imopnerande!

Till ön hade nu också Lars-Erik och Herbert Werkelin samt Conny Andersson anlänt. De kom för att lasta all ammunition ur lv-värnet. Många tunga ton. PUH!!!

På torsdagen var i princip all materiel som skulle bort avklarad och nu återstod markjobben.

Måndag 4/5 fanns Karl-Olle, Sölve Dyplin och jag kvar för att fixa det sista. Barackerna var rivna, matjord pålagd och utkrattad. Ny gällde det att fylla lv-värnet med massor. I botten lades resterna av grunderna till barackerna. Sjögrus från hamnområdet (åtskilliga lass) tippades därefter i varefter allt toppades med prima matjord. Sex skyttevärn, byggda av brunnsringar, fylldes även de. Ett stort jobb var återställningen av hjulspår samt uppgrusning av vägarna.

Till slut kan konstateras att uppdraget hade slutförts till vad jag förstår allas belåtenhet. Ett särskilt tack till Joacim Gustavsson med besättning som kört både natt och dag, till transportcentralen med Bosse Södergren och Kjell Olofsson som körde tidiga morgnar och sena kvällar samt till Karl-Olle Olsson och Sölve Dyplin, som var tidigt uppe och sent i säng.

Bengt Helling

F d Ö-chef

 
Färja 603 på Väg till Stora Karlsö. Med hjälp av sprängmattor ordnades ett landfäste så att fordonen kunde köra av 603:an.
   
Lv-värnet rensas (40 mm lvakan m/36 dubbel) Demontering av antennerna.
   
Återställning av lv-värnet klart. Återställning av hjulspår.
   

Barackrivning på Stora Karlsö.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig