Föregående sidaa

De första radarstationerna på Gotland

ER IIIB

PS-41

På grund av nedskjutningarna 1952 av spaningsflygplanet DC-3 "Hugin" samt ett Catalinaplan öster om Gotland placerade en radarstation på ön. Radarn var den första i sitt slag på Gotland och var en ER IIIB som tillfälligt placerades intill fyren vid Hoburgen. Bemanningen bestod av 23 man, varav 10 var radarobservatörer och 10 vaktsoldater.

Radarstationen vid Hoburgen flyttades efter en kort tid till Bungenäs och placerades inom KA 3 område. Ytterligare en ER IIIB fanns uppsatt på Fårö.

 

ER står för "ekoradio". ER I var anpassad för fartygsartilleriet, ER II för luftvärnet samt ER III för flygspaning enligt pulsprincipen. Frekvenserna låg ungefär kring 200 MHz. Den första ERIII (ekoradio för luftbevakning enligt pulsprincipen) var klar våren 1944 och ställdes upp utanför Nynäshamn. Räck- vidden för flyg var c:a 150 km.

1944 inköptes från England 30 stycken AMES typ 6 MkIII, där AMES = Air Ministry Experimental Station, i Sverige oftast benämnd ER IIIB.

 

Radartsationen vid Bungenäs utbyttes senare av en modernare PS-41. Stationen på Bungenäs flyttades i början av 1953 till flygfältet i Bunge och uppsattes på taket till flygledartornet. Under våren 1953 skedde åter byte till ny typ av radar PJ-21 med större kapacitet. Även denna hamnade vid flygfältet i Bunge.

 

Den amerikansktillverkade flygspaningsradarn TMERIV (transportabel markekoradio typ IV). Radarn låg i L-bandet. Med våglängd c:a 25 cm och frekvensen drygt 1.2 GHz, hade lobbredden 3°, räckvidden c:a 150 km och spanade på låg flyghöjd (lobhöjd 11°). Radarn var en pulsradar (500 kW pulseffekt).

 

Efter att den fasta radarstaionen PS-16 hade tagits i bruk på Furillen hamnade PJ-21 vid Bunge flygfält i hangaren. Under en kort tid 1957 flyttades den och uppmonterades tillfälligt på Furillens södra udde för att ingå i incidentberedskapen vid 130. rrtroppen under tiden PS-16 var avstängd för tillsyn.

Den 2 april är PS-16 i funktion och PJ-21 ställes återigen i hangaren vid Bunge flygfält. Emellertid blev viloplatsen tillfällig för i slutet av maj flyttades den till Visby flygfält där den ingick i övervakning av vingmålsskjutning öster om Gotland. Betjänad av som tidigare 130. rrtroppen. I mitten av juli åter till hangaren i Bunge.

Mellan den 3 och 6 september uppmonteras PJ-21 igen tillfälligt på Galgberget utanför Visby.

Under år 1958 baseras PJ-21 återigen i Visby för att året efter hamna i ett värn i Tingstäde.

Den 7 juni 1961 stängs radarstationen och den 19 juni 1978 försvinner den från Tingstäde och Gotland för alltid.

   
Källor: Radarstationer på Gotland 1952 - 2000 En historisk återblick. Av Kapten. B. Henriksson m.fl.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig