Föregående sidaa

R-1301 "Gladan" och R-1302 "Duvan" (PS-870) - Hoburgen - Bunge

Mellan åren 1992 och 1993 byggdes två PS-870 på Gotland. Den ena "Gladan" på platsen där tidigare marinens KSRR stått vid Hoburgen i Sundre samt den andra "Duvan" straxt intill den äldre R-133 i Bunge.

Driftsättning och systemkontroll gjordes 1994. Lite operativ drift förekom fram till 1997 då full drift startades och gick sedan parallell med PS-15 till dessa stoppades 1999.

Källor: Radarstationer på Gotland 1952 - 2000 En historisk återblick. Av Kapten. B. Henriksson m.fl.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig