Föregående sidaa

Säkerhetsradar vid Tofta skjutfält - Marsängen - Lillklint - Korpklint

 

Fr.v: Övlt Per Lindqvist (C PSE), Anders Jansson (Batch P 18), Olof Artéus (f.d C Ledsystavd), Göran Wahlqvist (C Lv 2), öv Jörgen Bergmark (C MKGstab), C A 7 (något skymd), genmj Curt Westberg (tillträdande C MD G) och Göran De Geer (CMKG)

Invigning av nya radarn på Tofta - Nya hjälpmedel på Tofta skjutfält.

Torsdagen den 25 maj var det så äntligen dags att inviga den nya radaranläggningen på Tofta skjutfält. Invigningsdatumet har ändrats ett flertal gånger p.g.a att nya saker har tillförts och provats under resans gång. Resultatet har i alla fall blivit mycket bra och unikt i sig självt eftersom både Armén, Flygvapnet och Marinen har varit involverade i projektet. Material och kunskap har utnyttjats från alla tre försvars-grenarna. C A 7 hälsade inledningsvis alla inbjudna välkomna. Därefter följde en kort genomgång i NBC-anläggningens lektionssal, där några som varit delaktiga i projektet berättade om hur arbetet med att genomföra detta gått till. Efter denna genomgång bjöd A 7/DSA på lunch i nämnda lokal. Väl stärkta av denna lunch samlades alla inbjudna bakom baracken "Styckjunkaren". Där, invid den nyresta masten, klippte CMKG av det blå-gula bandet på "systemets hjärta" och förklarade officiellt projektet genomfört. Efter denna lilla ceremoni avslutades invigningen med ett studiebesök i anläggningen på Lillklint.

Vad innebär nu detta utbyggda projekt? Jo, i Marsängen och vid Korpklint finns nu två nya radarstationer med avsevärt bättre kapacitet och möjligheter till övervakning av riskområden till havs. På båda platserna finns det dessutom övervakningskameror som ska användas för att identifiera och hjälpa till att upptäcka båtar men även, till viss del, kan användas för att upptäcka överträdelser vid skjutfältets gränser samt att upptäcka bränder. Radarbild och kamerabild kan överföras från Marsängen till anläggningen på Lillklint och även fjärrmanövreras därifrån. Detta har medfört att nu behövs det inte längre någon bemanning i Marsängstornet och inte heller i "kuren" ute på Lillklint. Inte nog med detta, både radarbild och kamerabild från båda platserna kan länkas upp till Sjöbevakningen och därifrån utnyttjas vid behov. Detta kan alltså ske även när inga skjutningar pågår på Tofta. Fortfarande kvarstår "lite intrimmning av systemet och utbildning av dom som skall handha det". Jag räknar med att intrimmningen är klar under juni månad samt att utbildningen sedan genomförs fullt ut efter semesterperioden. Jag tackar härmed alla er som hjälpt oss vid A 7/DSA att genomföra detta projekt. Gunnar Trennestam Övnings- och skjutfältssekt/DSA. (Källa: 677)

 

Anläggningen vid Lillklint

 

 

Radarvärn vid Korpklint

K0152.299

 

 

Anläggningen vid Marsängen

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig