Föregående sidaa

Luftbevakningsstationer (Ls) 1945 - 1993

132. Luftbevakningskompaniet

Luftbevakningsstationerna uppgift var att optiskt upptäcka och inrapportera fientliga flygplan. De flesta luftbevakningsstationerna utgjordes till största delen av ett ståltorn benämnd m/56. Tornen bestod av en öppen observationsplats som var placerad på en mast med staglinor. Masthöjden varierade för att anpassades till terrängen.
     
A B C
Hoburgen / Utkik Faludden - Öja Näs / m/ 56. 2 meter
     
     
D E F
Stora Karlsö / ? Petes / ?  Lindeberget / m/56. 16 meter
     
     
G H J
Ronehamn / Lantmännens silo Närsholmen / m/56 Klinteberget / m/56
     
     
K L M
Ljugarn / m/56 Torsburgen / m/56 Östergarns holme
     
     
N P Q
Tofta / m/56? Visby basls / m/56. 16 meter Roma / Sockerbruket
     
     
R S T
Botvaldevik / m/56. 12 el. 16 meter Stenkyrkehuk / m/56 Tingstäde / m/56
     
     
U W X
Slite / Vattentornet  Rute / m/56 Bunge (Flygfältet söder)
     
     
Y Z Å
Hallshuk Vialmsudd / ? Fårö / ?
     
     
   
Ä    
Fårö fyr / Fårö fyr?    
     
     
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
(Källa: M. Lundgren och kaptenen vid Flygvapnet Kjell Johansson
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig