Föregående sida

Radarspaningsstation PS-16 ”Ögat”

Furillen  Rute

PS-16

Stationen på Furillen var flygvapnets första storradar och även den första fortifikatoriska skyddade radaranläggningen. Stationen ansågs som mycket hemlig och omgavs av sträng sekretess. Anläggningen sorterade och bemannades av F13 i Norrköping. I december 1955 anställdes de första kvinnliga radaroperatörerna som var två flyglottor.

De fortifikatoriska anläggningsarbetena påbörjades hösten 1953 och stod klara 1954. Stationen var nedsprängd i berget och det var bara antennen som stack upp ovanför markytan. Radarutrustningen installerades under vintern och stationen stod driftklar på våren 1954. Under sommaren installerades radarhöjdmätaren PH-13. Ungefär samtidigt byggdes även den första baracken.

Den operativa verksamheten startade den 15 september 1954 med rapportering till Lfc G 1 i Tingstäde. Den verksamheten pågick dygnet runt och året runt fram till den 7 juni 1961 då stationen ställdes i reserv. Stationen skrotades i början av 1970-talet.

 

Stationen arbetade på en relativt lång våglängd 1.5 m. Sändarfrekvensen var avstämbar mellan 80-90 MHz, vilken radaroperatören själv kunde reglera under drift. Stationens pulseffekt var ca 400 kW. Som luftbevakningsstation fyllde stationen väl sin uppgift som fjärrspaningsradar. Den hade en räckvidd mot flygplan på upp till 250-300 km. Radarstationen var den första markradarstation som var utrustad med skydd mot aktiv störning. Den arbetade även med markreflektion och krävde därför tillräckligt stora vatten- eller landytor inom närområdet som reflektorer.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig