Föregående sidaa

Kustsignalstationer (SS) 1905 - 1918

Signalstationen på Lotsbacken i Slite

Åren 1905 - 1906 infördes i den gotländska krigsorganisationen sju kustsignalstationer (SS). De sattes upp av flottan i Visby, dit även själva bevakningsexpeditionen förlades.

Det var tänkt att dessa stationer skulle bemannas av landstormsmän. Förslag hade kommit från Gotlands skyttegillen som 1908 hade erbjudit sig att med sina medlemmar, som inte var värnpliktiga, sätta upp så kallade "strövkårer" som kunde handha övervakningen av landsbygden och även kustsignalstationernas bemanning. Förslaget förkastades emellertid och det blev landstormen uppgift att sköta stationerna.

Inför krigsutbrottet 1914 skedde en utökning av antalet kustsignalstationer till elva stycken. Dessa skulle uppsättas runt de gotländska kusterna. De sju stationerna som låg på själva storön skulle även i fortsättningen bemannas och skyddas av landstormen. Därför blev 360 landstormsmän inkallade för ändamålet. De fördelades med ett kompani till Visby, en pluton till Slite och en tropp till var och en av de fem återstående stationerna på storön.

 

Kustsignalstationer (SS) fr o m 1905

 

Hallshuk

 

Holmudden (Fårö)

 

Slite

 

Kuppen (Östergarnslandet)

 

Ronehamn

 

Hoburgen

 

Skansudd (Ekstakusten)

 

   

Kustsignalstationer (SS) fr o m 1914

SS 63

Visby

SS 64

Hallshuk

SS 65

Holmudden (Fårö)

SS 66

Gotska Sandön

SS 67

Gotska Sandön

SS 68

Slite

SS 69

Kuppen (Östergarnslandet)

SS 70

Ronehamn

SS 71

Hoburgen

SS 72

Stora Karlsö

SS 73

Skansudd (Ekstakusten)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig