Föregående sidaa

Navigationssystem "Hyperfix"

"Hyperfix" på Östergarnsholm

Innan GPS-systemet använde marinen bl a navigationssystemet "Hyperfix". I dag används Hyperfix enbart som reservsystem.

Det band av länkar som berörde området runt Gotland bestod av 5 stationsplatser. 1. Torö, 2. Runmarö, 3. Hall (Hallshuk på norra Gotland), 4. Gryt, 5. Norrköping.

Hallshuk var huvudstation, tillhörande Militär kommando Östra Muskö (länk 1). Stationen vid Hallshuk utnyttjade ett antal understationer, Kopparholmarna, Långe Erik på Öland, Stora Hästskär samt Östergarnsholm på östra Gotland.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig