Föregående sidaa

LOPRA Understation 6 (US 6)

Västinge 1:14 Lärbro

 

Luftoperativa Radionätet (LOPRA). Under 1960-talet byggdes LOPRA-nätet upp med 16 understationer och en huvudstation i fred och en i krig. I fredstid användes nätet huvudsakligen för att skicka adresserade meddelande mellan flygförbanden för att avlasta trådfjärrskriftsnätet till förmån för vädermeddelanden mellan flygförband. Anslutningar gjordes också till centralerna i det tidigare nämnda försvarsmaktsgemensamma kabelbundna fjärrskriftsnätet.

Avsikten var att LOPRA i krigstid skulle kunna fungera direkt utan mobiliseringstid tills armén hade byggt upp ett fungerande alternativ. Det gällde ju att säkerställa att förnödenheterna kom fram till krigsflygfälten samtidigt som flygplanen anlände från fredsflygbaserna.

LOPRA var ett stelt stjärnformigt radionät bestående av ett antal understationer, Us och en huvudstation Hs. Abonnenterna utgjordes av fredsförband och krigsflygfält. Vissa civila myndigheter var även anslutna. Meddelande skrevs in på en blankettmaskin som samtidigt stansade en hålremsa. För sändning av hålremsan användes en remssändare med löpnummergivare. Meddelandet skrevs ut på Us av en hålstansande och tryckande fjärrskrivmaskin Siemens T l och 15.

Luftoperativa radionätet avvecklades 1987 främst pga av svårigheten att anställa telegrafikunnig personal eftersom varken försvaret eller fartygsnäringen utbildade telegrafister. (Läs mer: Försvarets Historiska Telesamlingar)

 

US 6 i Lärbro var färdigbyggd 1966. Avvecklades 1992. Därefter användes stationsbyggnaden som mobiliseringsförråd för F 13 G. Spår efter master finns i omgivningen. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 47' 19.50", E 18° 43' 56.35". Decimal: 57.78875, 18.73232

 

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig