Föregående sida

  

Poletter

  

I 27 polletterna användes på mässar och marketenterier samt förmodligen också som betalningsmedel för tågresor mellan Visby och Visborgsslätt. Två olika typer av polletter har använts, dels Sporrongs valörpollett med regementsbeteckningen I 27 instämplat, dels polletter där åtsidan har I 27 samt öre präglat och där det givits utrymme att instämpla valör.

Valören 1, därunder I 27 (instämplat). Frånsidan valör och tillverknings- stämpel Sporrongs raka stämpel. Koppar, rund, diameter 20 mm.

8 (instämplat) ÖRE, därovan I 27. Frånsidan tillverknings- stämpel Sporrongs nya stämpel. Mässing, vågformad, diameter 25 mm.r

   

4 (instämplat) ÖRE, där ovan I 27.

  

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig