Föregående sida

  

Gotländska militära nål- och knappmärken

  

     

 

VAKT - OCH - ORDNINGSTJÄNST

VII. MILO Nr 27 KRIGSMAKTEN

 
       
       

         

    

Gotlands regementes Kamratförenings Medlemsnål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. 1963 - t.v Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten.

Gotlands regementes Kamratförenings Veterannål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. 1963 - t.v Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten. Veterannålen kan utdelas till medlem, då 40 år förflutit från året för rekryttjänstgöringen eller från året för fast anställning vid regementet.

       
       

Minnesnål 

I 18  1941-1951

Gotlands Infanteriregemente

Minnesnål

Gotlands regemente

12x12 mm Tillverkare: Sporrong

Minnesnål

Gotlands regemente

Minnesnål

3. Komp. "Beredskapskompaniet"

       
       
     
Minnesnål

Pansar

     
       
       

Beredskapsmärke Strvplut G

P 1 Gotland 1943 (strvplut "G"). Med stridsvagn m/37 omgärdad av en krans. Märket togs fram på P 1 G av Ole Borgh tillsammans med Roland Forselius. Tillverkat av Sporrong i 25-30 exemplar.

Beredskapsmärke  P 1 G 1943 - 44

       
       

Beredskapsmärke  P 1 G 1944 - 45

23 x 22 mm  Den 1. oktober 1944 detacherade Kungl. Göta Pansar- livgarde (P 1) ett stridsvagnskompani på Gotland. Förbandet benämndes P 1 G. Detta beredskapsmärke togs fram i samband med förbandet tjänstgjort på Gotland i ett år. Märkesmotivet utgörs av stridsvagn m/42.  P 1 G var underställt chefen för Gotlands infanteriregemente och uppgick i P 18 1963. Sporrong tillverkade märket.

Minnesnål

P 1 G

       
       
   

Kamratföreningen A 7

Gotlandsartilleristerna

Variant

Kamratföreningen A 7

Gotlandsartilleristerna

Variant

   
       
       
Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2
       
       
 

Lv 2  Kamratförening 

(nuvarande) Stora nålen. 26 x 21 mm

Lv 2  Kamratförening 

(nuvarande) Lilla nålen. 16 x 12 mm

Lv 2  IF  
       
       
 

Kamratföreningen KA 3 Gotlandskustartilleristerna 

I emalj på mässing

Knappmärke KA 3

KA 3  IF  
       
       

Märkesförare MKG

Märkesförare MKG

Med krans

Minnesnål

Signalkompaniets Signalister (SS 40)

Nålmärke

Gotlands Försvarsmuseum

       
       

   

Märke

Gotlands hemvärn

Minnesnål

Sveriges landstormskvinnors riksmöte i Visby 1933

   
       
       
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig