Föregående sida

  

Gotländska militära nål- och knappmärken

  

     

 

VAKT - OCH - ORDNINGSTJÄNST

VII. MILO Nr 27 KRIGSMAKTEN

 
       
       

         

    

Gotlands regementes Kamratförenings Medlemsnål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. 1963 - t.v Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten.

Gotlands regementes Kamratförenings Veterannål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. 1963 - t.v Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten. Veterannålen kan utdelas till medlem, då 40 år förflutit från året för rekryttjänstgöringen eller från året för fast anställning vid regementet.

       
       

         

    

Gotlands regementes Kamratförenings Jetong

Utdelas till personer son anses ha gjort något särskilt för föreningen.

 
       
       

Minnesnål 

I 18  1941-1951

Gotlands Infanteriregemente

Minnesnål

Gotlands regemente

12x12 mm Tillverkare: Sporrong

Minnesnål

Gotlands regemente

Minnesnål

3. Komp. "Beredskapskompaniet"

       
       
     
Minnesnål

Pansar

     
       
       

Beredskapsmärke Strvplut G

P 1 Gotland 1943 (strvplut "G"). Med stridsvagn m/37 omgärdad av en krans. Märket togs fram på P 1 G av Ole Borgh tillsammans med Roland Forselius. Tillverkat av Sporrong i 25-30 exemplar.

Beredskapsmärke  P 1 G 1943 - 44

       
       

Beredskapsmärke  P 1 G 1944 - 45

23 x 22 mm  Den 1. oktober 1944 detacherade Kungl. Göta Pansar- livgarde (P 1) ett stridsvagnskompani på Gotland. Förbandet benämndes P 1 G. Detta beredskapsmärke togs fram i samband med förbandet tjänstgjort på Gotland i ett år. Märkesmotivet utgörs av stridsvagn m/42.  P 1 G var underställt chefen för Gotlands infanteriregemente och uppgick i P 18 1963. Sporrong tillverkade märket.

Minnesnål

P 1 G

       
       
   

Kamratföreningen A 7

Gotlandsartilleristerna

Variant

Kamratföreningen A 7

Gotlandsartilleristerna

Variant

   
       
       
Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2 Minnesnål - Lv 2
       
       
 

Lv 2  Kamratförening 

(nuvarande) Stora nålen. 26 x 21 mm

Lv 2  Kamratförening 

(nuvarande) Lilla nålen. 16 x 12 mm

Lv 2  IF  
       
       

Kamratföreningen KA 3 Gotlandskustartilleristerna 

I emalj på mässing

Knappmärke KA 3

KA 3  IF KA 3  IF (Veterannål)
       
       

Märkesförare MKG

Märkesförare MKG

Med krans

Minnesnål

Signalkompaniets Signalister (SS 40)

Nålmärke

Gotlands Försvarsmuseum

       
       

   

Märke

Gotlands hemvärn

Minnesnål

Sveriges landstormskvinnors riksmöte i Visby 1933

   
       
       
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig