Föregående sida

Tilläggstecken

Militärkommando Gotland  /  Militärdistrikt Gotland

     

Gotlands militärkommando stab MKG

Märket utgick 16/11 1984

Gotlands militärkommando stab MKG

Märket ersatte tidigare märke. Bars av personal i MKG stab och Underhållsgrupp Gotland.

Gotlands militärkommando stab MKG

Märket tillkom 1995 och ersatte tidigare märke. Övertogs år 2000 av Militärdistrikt Gotland MDG

     
     
     

Gotlands Militärdistrikt

Matrialenheten vid MKG

Tyg- och intendenturavdelningarna, Kameralavdelningarna och Fortenheterna vid P18 och A7 slogs 1982 samman med motsvarande delar ur MKG-stab. Dessa enheter bildade Materielenheten. Organisationen övergick i Underhållsgrupp Gotland 1994-06-30.

Underhållsgrupp Gotland

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G) bildades 1994-07-01. Underhållsgrupp Gotland ansvarade för att vidmakt-hålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt för redovisningen av förnödenheter. Uhgrp G avvecklades den 31 december 2001 och ersattes av Försvarsmaktens logistik, en organisation för hela Försvarsmakten.

     
     
     

703. Stridsgruppen eller Visby-gruppen

Läs mer

Tygmärke

(Ej officiellt)

Tygmärke

(Ej officiellt)

     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig