Föregående sida

Förbandstecken / Tygmärken

Gotlands Regemente

 

 

 

 

Förbandstecken

Vit. Broderad. Bronsfärgade pansarnävar. Utan text. Förmodligen ett tidigt provmärke

 

Förbandstecken

 Grå. Vävd. Broderad. Med tjock text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbandstecken

Grå. Vävd. Tryckt. Med tunn text *

Förbandstecken

Grå. Smal. Vävd. Med tjock text

Förbandstecken

Vit. Broderad. Med tjock text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbandstecken

Vit. Broderad. Gula pansarnävar *

Förbandstecken

Vit. Broderad. Bronsfärgade pansarnävar *

Förbandstecken

Grå. Vävd. Tryckt *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggstextmärke

Gotlandsbrigaden (MekB 18) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkompaniet  (1.)  Visby kompani

Skolkompanichefs utbildning

Variant 1 *

Variant 2. Mindre format *

Variant 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma kompani  (2.)

Pansarskyttekompani

Variant 1

Variant med uppåtstående 2:a

Större variant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingstäde kompani  (3.)  

Pansarskyttekompani. (Det blå föreställer Tingstäde träsk och på var sin sida upprätt stående bardisaner, spanings,-  samt pansarvärnstjänst)

Variant 1

Variant 2

Variant 3 *

 

 

 

 

 

Variant 4. Något mindre än variant 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärbro kompani  (4.)  

Stridsvagnskompani. (Emblem m/42-60 fd P1. Stridsvagnskompani)

Variant 1

Äldre märke. Vårdkasen är det 4.stridsvagnskompani som kom att benämnas "Lärbro" kompani. Lärbro kompani hade nummer fyra vid Nationalbeväringen.

Variant 2 *

Variant 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinte kompani  (5.) 

Handräckningskompani. Fram till 1997 fick ännu handräckning utbildas och nyttjas inom FM, men då hade diskussionerna i samhället om grå arbetskraft utmynnat i att detta inte längre var tillåtet. Det minskade behovet av handräckning innebar att det inte längre fanns fog för att ha en kompaniorganisation. Framtiden var oviss, så Klinte kompani förklarades vilande från 1997.

 

 

Variant 1 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garde kompani  (6.)

Stabs-och trosstjänst

 

Variant 1 *

Variant 2 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemse kompani  (7.)  /  Tekniska Enheten

Märket har aldrig burits som ärmmärke. År 2000 organiserades "Hemse kompani" (7.). Det skulle samla de tekniska resurserna som servade kompanierna. Där kom bl.a. mekanikerskolan att ingå. Dess första chef blev majoren Lars Unnefeldt. Den 1 maj 2003 döptes Hemse kompani om till Teknisk Enhet. Art- Lv-hallen döptes om till Teknikhuset Chef blev majoren Ola Thuresson. Då uppkom frågan om ett tilläggstecken. Det gjordes ett antal skisser, och i digital form användes märket på skrivelser m.m. Men, osäkerheten inför försvarsbeslutet 2004 gjorde att regementschefen ville avvakta, och utvecklingen efter december 2004 innebar självfallet att inga märken kom till stånd. Det märke som användes (digitalt) var grönt i botten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havdhem kompani  (8.) 

Bildades den 1 januari 2001 då ledningsplutonen, E-plutonen, granatkastar- plutonen och spaningsplutonen överfördes hit från Livkompaniet. Havdhem kompani blev alltså det sista organiserade utbildningskompaniet på Visborgsslätt. Enligt Nationalbeväringens besiffring hade det nummer 8.

 

 

Variant 1 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

P 18 Motorskolan

Förvaltningsavdelningen. P 18 - Fältförråd

Förvaltningsavdelningen. P 18 - Serviceförråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsgrupp Gotland

Underställd Gotlands regemente. Utbildning och service till Gotlands Hemvärnsbataljon

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningstecken. Pansarvärnsrobot TOW

Robotsystem 55

STRV - CENTURION-104

Gotlands regemente hade silverfärgad text på svart bakgrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blazermärke

Gotlands regemente

Blazermärke

GRKF - Gotlands Regementes Kamratförening

Märket togs fram år 1990.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig