Föregående sida

Tilläggstecken

Utlandstjänstgöring

     

SWEBAT KS09

SWEBAT KS09

1.Mekskyttekompaniet (Quebec Lima "QL")

SWEBAT KS09

Stab- och trosskompani (Papa Lima "PL")

     
     
     

 

SWEBAT KS09

Sjukvårdsplutonen

 

SWE NSE KS09

Underhållspluton och reparationspluton

     
     
     

 

 

SWEBAT

 

 

     
     
     

 

SIERRA LIMA KS06  

Sierra Lima (3:e Mek. Skytte)

Ingick i KS06, den sjätte personal- rotationen av SWEBAT som den svenska bataljonen som ingår i KFOR (Kosovo Force) kallas. Bataljonen var en del av den brittiskledda brigaden. Kompaniets kärna kommer från P18 men det finns representanter från många andra förband i armén och vi finner även soldater och officerare från marinen och flygvapnet. Chef för kompaniet var Mj Ola Palmquist från P18 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig