Föregående sida

Tilläggstecken

Gotlands Kustartilleri

     
   

Gotlands Kustartilleri Försvar

Variant 1

   
     
     
     

Gotlands Kustartilleriregemente

Variant 1

Gotlands Kustartilleriregemente

Variant 2 *

Gotlands Kustartilleriregemente

Variant 3 *

     
     
     

Slitebataljonen och Fårösundsbataljonen

Under 1990-talet ändrade man namnet "Spärrbataljon" till "Kustförsvarsbataljon". Det fanns fram till nedläggningen 31/19 2000 två kustförsvarsbataljoner på Gotland. Fårösunds och Slites kustförsvarsbataljoner.

I Fårösunds ingick enheter grupperade på Fårö, Bungenäs, Fårösund och Kappelshamn. De två gutebaggarna representerar Batteri Bungenäs som var bestyckad med 15,2 cm kanoner med dubbla eldrör. Märket framställdes efter förslag från överstelöjtnant Totte Häglund.

Fårösunds Marinbrigad *

     
     
     
   
KA 3 utbildade 1994/95 sitt första amfibiekompani    
     
     
     

Yx-märket

Märket togs fram när KA 3 fick ett uppdrag att utbilda en ny typ av skytte förband. Tidigare fanns skytteförband men de var endast organiserade som plutoner i andra enheter inom KA. Detta nya skytteförband skulle uppträda som kompaniförband och fick namnet Skärgårdsskytte. Då togs tecknet fram och användes som tilläggstecken på höger arm för de som tillhörde Skärgårdsskyttekompaniet. När KA 3 avvecklades och Kustartilleriet blev Amfibiekåren har Amf 1 tagit över denna utbildning och Skärgårdsskytte heter numera Amfiebieskytte. Den tveeggade yxan symboliserar "försvar och anfall".

Skärgårdskytte

Variant 1.

Skärgårdskytte

Variant 2.

Skärgårdskytte

Variant 3.

     
     
     
   
Klistermärke    
     
     
     
 
Blazermärke Blazermärke  
     
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig