Föregående sida

Tilläggstecken

Gotlands Hemvärn

     

Gotlands Hemvärn - Baser

Utbildningsgrupp Gotland

Underställd Gotlands regemente. Utbildning och service till Gotlands Hemvärnsbataljon

     
     
     
Gotlands Energiverk - Driftvärn Vattenfalls Driftvärn - GEAB Gotlands Hemvärn - Hundförare
     
     
     

Äldre organisation

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Nya organisationen

 

 
     
Havde bataljon Graip bataljon Insatskompaniet fristående
     
Suder kompani Snögrinde kompani Austre kompani
     
Polhem kompani Visby kompani Tjelvar kompani
     
   
Flyggruppen Bläcku    
     
     
     

Nya organisation

Gotlandsbataljonen (32. Hemvärnsbataljonen)

 
 

Efter 2018 då bataljonen kom att ingå i det nya Gotlands regemente

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig