Uniformsknappar med anknytning till Gotland

 
 

Visby stad och Gotlands kommun

Angående murkronorna, tre eller fem torn, svarade den svenska Statsheraldikern Henrik Klackenberg mig i ett brev angående skillnader: ("Murkronan var före 1974 en symbol som krönte en vapensköld för en stad, och används idag endast av några kommuner som har ett förflutet som städer. Murkronan ritas vanligen med fem hängtorn. Varianten med tre torn är nog resultatet av konstnärlig frihet och utan symbolisk betydelse").

Knapp till taxiuniform. Tillverkare: C. C. Sporrong & CO, Stockholm. Försilvrad mässing. Ø 23 mm. (KjO-41/1)

Knapp till taxiuniform. Tillverkare: C. C. Sporrong & CO, Stockholm. Mässing, vitmålad. Ø 23 mm. (KjO-42/4)

   
   

Polisknapp. Före 1954. (I uniformsreglementet från 1954 tillkom en gemensam knapp för hela rikets polisuniformer, vilken ersatte de tidigare knapparna med stads-, och länsvapen. 1965 förstatligades polisen). Mässing. (KjO-44/2)

Mössknapp. Knappsköld med Visby stads vapen före 1971. (KjO-45/2)

 

 

   
   

Mössknapp för droskförare. Tillverkare: C. C. Sporrong & CO, Stockholm.Ø 23 mm. (KjO-43/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märke för brandkåren. Märket 60 mm hög, 45 mm brett. Med mössknapp för brandkåren (brandman ev brandförman). Ø 23 mm.  Blåemaljerad knapp. Knappsköld med länsvapnet. (Brandkåren var en kommunal enhet men av någon anledning använde den statliga knappen i sitt mössmärke. Gäller även den lilla sidoknappen på mössan) Sidoknappen. Ø 11 mm. med tillverkare "Sporrong Made in Sweden" (KjO-39/1)

   
   

Märke för brandkåren. Märket 60 mm hög, 45 mm brett. Med mössknapp för brandkåren (brandman ev brandförman). Ø 14 mm.  Blåemaljerad knapp. Knappsköld med länsvapnet. (Brandkåren var en kommunal enhet men av någon anledning använde den statliga knappen i sitt mössmärke. (KjO-40/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Märke för brandkåren. Märket 60 mm hög, 45 mm brett. Med mössknapp för brandkåren (brandman ev brandförman). Ø 23 mm.  Blåemaljerad knapp. Knappsköld med Visby stads vapnet. (KjO-61/1)

 

   
   

Mössknapp. Blåemaljerad knapp. Knappsköld med Visby stads vapen före 1971. (KjO-85/2)

 

 

 

 
 
 

Statliga

Tjänstemansknapp 1700-tal. Knappsköld med länsvapnet. Tillverkare: F. W.Ø 17.2 mm h 2 mm.(KjO-36/1)

 

Tjänstemansknapp 1800-talets senare hälft. Knappsköld med länsvapnet. Tillverkare: Sporrong, Stockholm. 7 taggar i kronan. Försilvrad mässing. (M Linstens saml.)

   
   

Tjänstemansknapp 1900-talets början. Knappsköld med länsvapnet. Tillverkare: Sporrong, Stockholm. 5 taggar i kronan. Försilvrad mässing. (KjO-59/2)

 

Tillverkare: C. C. Sporrong & CO Stockholm Ø 13 mm. Knappsköld med länsvapnet. Försilvrad. 5 taggar i kronan. Framsidan har samma utformning som knappar före ca 1860 men baksidemärkningen indikerar att den tillverkats efter 1875. (KjO-58/1)

   
   

Tillverkare: C. C. Sporrong Stockholm. Mässing. Ø 13 mm.  Knappsköld med länsvapnet 5 taggar i kronan. Framsidan har samma utformning som knappar före ca 1860 men baksidemärkningen indikerar att den tillverkats efter 1875. (KjO-10/1)

Tillverkare: C. C. Sporrong & CO, Stockholm. Ø 13 mm. Knappsköld med länsvapnet. Försilvrad mässing, vitmålad. 5 taggar i kronan. Framsidan har samma utformning som knappar före ca 1860 men baksidemärkningen indikerar att den tillverkats efter 1875. (KjO-35/3)

   
   

Tillverkare: C. C. Sporrong & CO Stockholm. Mässing. Ø 13 mm.  Knappsköld med länsvapnet 5 taggar i kronan. Framsidan har samma utformning som knappar före ca 1860 men baksidemärkningen indikerar att den tillverkats efter 1875. (KjO-88/1)

 

 

   
   

Mössknapp? Blåemaljerad. Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. Knappsköld med länsvapnet. Ø 25 mm h 10 mm.(KjO-38/1)

Uniformsknapp för länsman ca 1890-tal. Knappsköld med länsvapnet. Liknande de militära, men med synlig hätta.

   
   

Mössknapp för omnibusschaufför. 1930-tal. Tillverkare: Okänd.Ø 23 mm. Knappsköld med länsvapnet. Vitmålad. (KjO-37/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mössknapp för trafikchaufför. 1940-50-tal. Tillverkare: Sporrong.Ø 23 mm. Knappsköld med länsvapnet. Försilvrad. (KjO-63/1)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig