Föregående sida

Gotländska Militära fanor 1887 - 2000

Marinen

   

Fårösunds marinbrigad med Gotlands kustartilleriregementes fana

På röd duk i mitten fd kustartilleriets vapenbild; två korslagda eldrör av äldre modell under en kunglig krona och över en flammande granat och vågor, allt i gult. I övre inre hörnet landskapet Gotlands vapenbild; en vit vädur med gul beväring bärande på en korsprydd stång ett banér med bård och flikar, allt i gult.
Applikationerna i gult sydda med maskinsöm i zig-zag. Även vitt fansiden med röd och vit maskinsöm. Fäst vid stången med 36 st tännlikor i rad 2+2 st. Delad vitmålad slät stång.

   
   
   

Gotlands Kustartilleriregementets fana

   
   
 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Spärrbataljonens fana

Fastställd i regementsorder 5/6 1979

Fana av röd botten och gula symboler. Tecknet för Spärrbataljon mellan två havsvågor (stränder).

Symboliserar: Försvar över ytan och under ytan samt försvar utanför kust och bakom kust. Längd 100 cm, bredd 90cm. Tyget färg- och tvättäkta bomullsdiagonal av fabrikatet Strömma.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Minutläggningsdivisionens batterifana (Muldiv)

Fastställd i regementsorder 5/6 1979

   
 
 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Kustförsvarsbataljon Fårösund (Kfbat FD)

Under 1990-talet utgick benämningen Spärrbataljon och ersattes av Kustförsvarsbataljon. Bataljonsfanan tillhörde Fårösunds försvarsbataljon. Bataljonen upphörde att existera år 2000 och tillhörde krigsorganisationen och inte fredsutbildningen.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Batterifana dör markstridsförband

Instiftad 1990-talet

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Plutonfana

2.batteriets fredsorganisationen vid KA3 hade sin egen batterifana men under 1990-talet komponerades det flera enskilda plutonsfanor som användes vid särskilda tillfällen. Detta är en av dem. Det fanns inget regementschefsbeslut på dem.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Plutonfana

2.batteriets fredsorganisationen vid KA3 hade sin egen batterifana men under 1990-talet komponerades det flera enskilda plutonsfanor som användes vid särskilda tillfällen. Detta är en av dem. Det fanns inget regementschefsbeslut på dem.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

2.batt fredsorganisationen vid KA3 hade sin egen batterifana (motsvarar kompani i armén,) men under 1990-talet komponerades det flera enskilda plutonsfanor som användes vid särskilda tillfällen. Detta är en av dem. Det fanns inget regementschefsbeslut på dem. Denna plutonsfana är förknippad med de skydds/markstridsplutoner som genomförde överlevnadsutbildning.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Batterifana (Plutonfana)

Fastställd i regementsorder 5/6 1979. Skärgårdskytte-plutonen vid KA3 1990-talet. Plutonen ingick i 2.batteriet, fredsutbildning.

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

2. Batteriets (Artilleribatteriet) fana

Fastställd i regementsorder 5/6 1979. 2.batteriet var fredsförbandets utbildningsenhet för de värnpliktiga som skulle bli artillerister, robbotsoldater eller markstridssoldater (skyddsförband).

   
 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

5/6 1979 fastställdes i regementsorder att fredsutbildningens bataljon och batterier (kompanier) skulle ha fanor för olika oficiella evenemang och ceremonier. Regementsordern reglerar också hur fanorna skulle se ut och förvaras. Chefen för marinen inspekterade fanorna vid ett officiellt besök och "gillade" dem men utfärdade ingen marinorder. (Fanan på bilden är en rekonstruktion).

 

 

   
 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Tredje batteriet (Luftvärnsbatteriet)

5/6 1979 fastställdes i regementsorder att fredsutbildningens bataljon och batterier (kompanier) skulle ha fanor för olika oficiella evenemang och ceremonier. Regementsordern reglerar också hur fanorna skulle se ut och förvaras. Chefen för marinen inspekterade fanorna vid ett officiellt besök och "gillade" dem men utfärdade ingen marinorder. (Fanan på bilden är en rekonstruktion).

 

 

   
 

 

Kamraföreningen Gotlandskustartilleristernas fana

Beskrivning: Korslagda kanoner, över en vågskura med kreverande granat, allt i gult på en av gul bård omgivet granatrött fält i vars inre hörn finnes en vit vädur med gul fana.

(Fanan godkänd av Riksarkivets Heraldiska sektion den 14 april 1954).

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig