Föregående sida

Gotländska Militära fanor

Gotlands regemente

   

Gotlands infanteriregementes fana

5 Maj 1899 Kungl Maj:t fastställt nya bestämmelser rörande arméns fanor. "Gotlands regementes fana skall bli blå med gult kors, bärande Gotlands vapen, krönt med en hertlig krona och omgifvet af en dubbel flätad grön lagerkrans, midt i det gula korset". (Källa: 1710)

   
   
   

Gotlands Regementes fana

Fanan överlämnades 1954-06-13. Regementets fana fastställdes genom go nr 353/1954. Den överlämnades (go nr 2208/1954) den 13 juni 1954 av chefen för armén, generallöjtnant C A Ehrensvärd, nästan på dagen 100 år efter det att regementets äldre fanor överlämnades till Gotlands Nationalbeväring av Konung Oscar I. "På blå duk landskapet Gotlands vapenbild, en stående vit vädur med gul beväring bärande en korsprydd gul stång med rött baner med bård och flikar i gult.

   
   
   

Gotlands Regementes fana

"På blå duk landskapet Gotlands vapenbild, en stående vit vädur med gul beväring bärande en korsprydd gul stång med rött baner med bård och flikar i gult. Fanan överlämnades 2002-10-12 av HM Konung Carl XVI Gustaf vid Oscarsstenen i Visby.

 

Fanan överlämnades till det nya Gotlands regemente 21/5 2018. Fanan hade förvarats av Gotlands hemvärn sedan det äldre regementet lades ner 2005.

   
   
   

Gotlands infanteriregementes bataljonsfanor

5 Maj 1899 Kungl Maj:t fastställt nya bestämmelser rörande arméns fanor. "Infanteriregementets gamla bataljonsfanor skola fortfarande förvaras hos regementet, men kommer hädanefter endast till användning, då konungen det befaller eller på framställning det tillåter, samt vid generalmönstring enligt generalmönsterherrens bestämmande". (Källa: 1711)

   
   
   

Kompanifana - Livkompaniet

Gotlands Regemente

Kopia av Visby stads bevärings fana från 1832

   
   
   

Kompanifana - Roma kompani

Gotlands Regemente

2. kompaniet. Fanan invigd den 10 april 1883

   
   
   

Kompanifana - Beredskapskompaniet

Gotlands Regemente

Den 17 mars 1986 invigdes 3. kompaniets fana. På den finns det vaksamma ögat och de skarpslipade bajonetterna. Färgerna är rött, vitt och blått.

   
   
   

Kompanifana - Havdhem kompani

Gotlands Regemente

8. kompaniet

   
   
   

Kompanifana - Tingstäde kompani

Gotlands Regemente

3. kompaniet

   
   
   

Kompanifana - Klinte kompani

Gotlands Regemente

5. kompaniet. Fanan togs i bruk 1995-11-11

   
   
   

Kompanifana - Garde kompani

Gotlands Regemente

6. kompaniet

   
   
   

Fana - Gotlands regementes kamratförening

Stockholms kretsen

   
   
   

Fana - Gotlands regementes kamratförening

Kalmar/Ölandskretsen

Fanan togs fram i början av 1950-talet av Kalmar/Ölandskretsen som var en krets till Gotlands Regementes kamratförening. När denna krets lades ner i början på 2000-talet så övertogs fanan av Gotlands regementes kamratförening.

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig