Föregående sida

Gotländska Militära fanor

Gotlands luftvärnskår

   

Gotlands Luftvärnskårs standar

Bataljonens fana / standar fastställdes genom generalorder 1339/1962 och överlämnades den 11 november 1963 av chefen för armén, generallöjtnant C T E Göransson. Duken är ljusblå, i mitten visande tre gula öppna kronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det nedre inre hörnet två gula korslagda vingade kanoner samt i det övre inre hörnet Gotlands vapenbild, fanan har gul frans. Bataljonen för jämlikt generalorder 458/1962 vid vissa tillfällen även Östgöta luftvärnsregementes standar.

Standaret fördes första gången av kapten Karl-Gustaf Gustafsson och sista gången av major Mikael Qviberg.

   
   
   

Gotlands Luftvärnskårs kamratförenings fana

Den 30 november 1995 mottog kamratföreningens representant Axner Nyman fanan av chefen för Lv 2. Detta ingick som ett moment i cermonin Soldaterinran.

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig