Föregående sida

Gotländska Militära fanor

Gotlands artilleriregemente

   

Vid en offentlig auktion 24-27/4 1868 såldes "obehöflige tygpersedlar av tygmästaren i Visby. Bland en stor mängd artillerimateriel försåldes även 8 stycken Batterifanor. (Källa: 1798)

 

 

 

Gotlands Artillerikårs fana

5 Maj 1899 Kungl Maj:t fastställt nya bestämmelser rörande arméns fanor. "Artillerikårens blir 64 x 66 centimeter, af blå dubbel sidendamast, väfd i särskildt mönster och visande på rätsidan Gotlands vapen med hertigkrona och lagerkrans.". (Källa: 1710)

   
   
   

Gotlands Artilleriregementets fana

Regementets standar fastställdes genom generalorder 773/1938. Det överlämnades i Stockholm den 16 juni 1938 av Konung Gustaf V på dennes 80-årsdag.

Standarduken är ljusblå, i mitten visande tre gula öppna kronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det nedre inre hörnet två gula korslagda kanoner samt i det övre inre hörnet landskapet Gotlands vapenbild. Standaret har gul frans.

   
   
   

Kompanifana - Wisborgs kompani (21. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den blåa och kompanisymbolen är en stående vädur. Väduren, som är den äldsta av kompanisymbolerna, härstammar från ett sigill från år 1230 och kännetecknar den mellersta delen av Gotland.
I namnet Wisborg hade kompaniet sin koppling till Wisborgs slott som redan år 1645 hade artilleri ingående i sitt försvar. Standaret mottogs av kompanichefen major Anders Nilsson.

   
   
   

Kompanifana - Stålhatts kompani (22. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den gröna och kompanisymbolen är en svart häst. Hästen kännetecknar södra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Stålhatt har sin koppling till ”Redutten” eller ”Stålhatts skans” som uppfördes under Karolinertiden, år 1710 - 1712, utanför Klintehamn.
Standaret mottogs av kompanichefen kapten Karl Lindström.

   
   
   

Kompanifana - Carlswärds komp (23. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den röda och kompanisymbolen är en ek.
Eken kännetecknar norra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Carlswärd har sin koppling till artilleriet vid Carlswärds fästning på ön Enholmen utanför Slite.
Standaret mottogs av ställföreträdande kompanichefen kapten Leif Svensson.

   
   
   

Fana - Sankta Barbara

Gotlands Artilleriregementets

Sankta Barbara var artilleristernas skyddshelgon

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig