Föregående sida

Varia

   

Utmärkelser

 

Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i Guld

Av 8:e storleken. (GotlbfbGM)

Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver

Av 8:e storleken. (GotlbfbSM)

   
   

FBU-förenings medalj i guld (..bfGM )

FN-gutarnas kamratförening  förtjänstmedalj i silver

Av 8:e storleken. (FNgkfSM). Band: blått med en bred vit rand på vardera sidan. Utdelas till medlemmar som under minst fem år nedlagt ett mycket betydelsefullt arbete i föreningen. (Foto Jan-Otto Sten)

 

 

   

Gotlands Pansarbefälsförening

Av 8:e storleken. Grundades i slutet av 1940-talet och ingick i FBU som specialförening för värnpliktiga befäl som genomgått pansar- och mekutbildning och som genom FBU-kurser ville vidmakthålla och öka sina militära kunskaper. Föreningens verksamhet omfattade bl a kompletterings-utbildning, försvarsupplysning och studiebesök. Föreningen är numera upplöst.

Sköld SWEBAT

KS 09 Kosovo 2003 - 2004

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig