Föregående sida

Gotlands artilleriregemente

     

Hedersmedalj / Förtjänstmedalj

 

Guld Silver
     
 
 

Minnesmedalj i silver

Minnesmedaljen utgörs av A 7 förtjänstmedalj i silver. På framsidan regementets kartuschplåt m/1949 med ornamentering samt texten Gotlands artilleriregemente. På baksidan i relieftext "Till minne av Gotlandsartilleriet 1711-2000". Året 1711 var det år, då löjtnant Axel Hägg den 4 juni etablerade en artilleristat på Gotland och sedan dess har artilleriet alltid ingått i det gotländska försvaret.

Medaljbandet är randigt i färgerna rött-grönt-rött. Tanken är att låta den artilleristiskt röda färgen omsluta A 7:s gröna.

Minnesmedaljen tilldelades tillsvidare och tidsbegränsat anställda vid regementet, de som gått i särskild pension sista året, regementets reservofficerare, aspiranter samt regementschefer.

                   

     
 
 

Medalj / Jetong

 

Guld Silver Brons
 
     
 

Hedersplakett i guld, silver och brons

Kungl Gotlands artillerikår

 

   
   
Guld Silver Brons
     
     
     

Hedersplakett i guld, silver och brons

Kungl Gotlands artilleriregemente

 

Guld Silver Brons
     
     
 

Minnessköld

   
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig