Föregående sida

Gotlands luftvärnsbataljon / Gotlands luftvärnskår

 

Gotlands Luftvärnsbataljon / Luftvärnskårs Hedersmedalj / Förtjänstmedalj i guld

Instiftad 1990/1994-2000. Av 8:e storleken. (GotlvkGM). Band: 35 mm, vitt med en bred röd rand på vardera sidan. (GotlvbatGM). Medaljen präglas i guld. Framsidan upptas av luftvärnsbataljonens vapen (landskapet Gotlands vapensköld, lagd över två vingadekanoner och krönt av en kunglig krona) samt text i relief "Gotlands luftvärnsbataljon". Baksidan med lagerkrans i relief.

På iniativ av chefen Lv 2, överstelöjtnant Gunnar Jansson, begärde Lv 2 i början av år 1990 hos Överbefälhavaren och Armémuseum att få instifta Lv 2 Förtjänstmedalj. Begäran beviljades och från och med juli 1990 hade chefen Lv 2 möjlighet att dela ut medaljen till de som uppfyllde fordringarna.

Medaljen präglas i guld. Framsidan upptas av luftvärnskårens vapen (landskapet Gotlands vapensköld, lagd över två vingadekanoner och krönt av en kunglig krona) samt text i relief "Gotlands luftvärnskår". I skölden en bagge med fana. Baksidan med lagerkrans i relief. Bredd: 32.0 mm, Höjd: 90.0 mm. Band: 35 mm, vitt med en bred röd rand på vardera sidan.

Medaljen utdelades för (till) berömlig gärning av utomordentlig vikt, avgående förbandschefer, befattningshavare även reservofficerare, som varit anställda eller tjänstgjort vid bataljonen sammanlagt minst 20 år (förbandschefer 3 år) för bataljonen synnerligen gagnade verksamhet eller tjänst.

Totalt har 53 medaljer utdelats. (Lv 2 980:650 1990-03-06, ÖB/Fst 1990-03-20 Pers 2 980:611).

Gotlands Luftvärnsbataljon Gotlands Luftvärnskår
 
 

Minnesmedalj i silver

Av 8:e storleken. Instiftad 2000.  Band: Kluvet i rött, vitt, orange, vitt och rött. (GotlvkMSM). Vapenskölden lagd över två korslagda kanoneldrör och ett par vingar samt krönt med en kunglig krona. I skölden en bagge med fana. På frånsidan en lagerkrans. Inskription: Gotlands luftvärnskår. Band kluvet i rött, vitt, orange, vitt och rött. Medaljen förvaras i en ask tillsammans med en miniatyrmedalj. Bredd: 32.0 mm, Höjd: 89.0 mm. Då förslaget om att lägga ner Lv 2 lades fram ansökte Lv 2 om att få instifta en minnesmedalj att bära till uniform. Samma utformning som hedersmedaljen. (2000-03-14 16 991:10392, HKV 2000-03-23 16 992:63866)

Tilldelas alla yrkes- och reservofficerare med placering tills vidare vid Lv 2 (reservofficerarena under förutsättning att tjänstgöringsskyldighet förelåg), alla f d förbandschefer samt chefen för grundutbildningsbataljonen och den civila assistenten.

 
 

Gotlands Luftvärnsdivision Hedersplakett / Förtjänstplakett

Instiftad 1 mars 1964. 72 x 52 mm.

Guld : Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 25 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Silver: Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 10 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Brons: Utdelas för berömvärd eller gagnerik verksamhet för regementet.

Guld Silver Brons
     
 

Gotlands Luftvärnsbataljon Hedersplakett / Förtjänstplakett

Instiftad 1 mars 1964. 72 x 52 mm.

Guld : Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 25 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Silver: Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 10 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Brons: Utdelas för berömvärd eller gagnerik verksamhet för regementet.

Guld Silver Brons
     
 

Gotlands Luftvärnskårs Hedersplakett / Förtjänstplakett

Instiftad 1 mars 1964. 72 x 52 mm.

Guld : Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 25 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Silver: Utdelas för berömliga gärningar, för anställning och tjänst vid regementet i minst 10 år eller för synnerligen gagnerik verksamhet för regementet.

Brons: Utdelas för berömvärd eller gagnerik verksamhet för regementet.

Guld Silver Brons
     
 

Gotlands Luftvärnsbataljons Minnesjetong i guld, silver och brons

45 mm. Instiftad 1 april 1983. Från 1 juli 1990 benämnd Minnesjetong. Guld tilldelades förbandschefer inom Gotlands militärkommando och luftvärnsinspektörer. Silver och brons uttdelades främst till anställda och värnpliktiga som utsetts till "Bäste kamrat", som inte uppfyllde reglerna för tilldelning av plakett. Vikt: 35 - 37 gr. Ø 45 mm.
Guld Silver Brons
     
 

Gotlands Luftvärnskårs Minnesjetong i guld, silver och brons

45 mm. Instiftad 1 april 1983. Från 1 juli 1990 benämnd Minnesjetong. Guld tilldelades förbandschefer inom Gotlands militärkommando och luftvärnsinspektörer. Silver och brons uttdelades främst till anställda och värnpliktiga som utsetts till "Bäste kamrat", som inte uppfyllde reglerna för tilldelning av plakett. Vikt: 36 - 42 gr. Ø 45 mm.
Guld Silver Brons
     
     

Minnessköld

 
   
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig