Föregående sida

Uniformsmärken / axelklaffar varia äldre

   

Uniform m/1906

På vapenrocken m/1906 och på kappa m/1906 skall officerare och vederlikar på högra överarmen bära ett truppslagstecken, vars största höjd till och med korset på kronan är 18 cm och största bredd 11 cm. Truppslagstecken m/1906 består av en sköld med 1.2 cm bred ram av mellanblått kläde, ramen omges i sina yttre och inre kanter av en smal guldlist. Ovanför ramen är en sluten kunglig krona placerad vilken likaledes längs de yttre kanterna och de fyra urtagningarna inuti kronan är omgiven av en smal guldlist.

   

Truppslagstecken m/1906 för officer vid Gotl. Inf. reg

Truppslagstecken m/1906 för menig vid Gotl. Inf. reg.

   

Gotlands infanteriregemente. Gul botten med därpå två i kors, med mynningarna uppåt, lagda gevär och därunder numret (27). För officer, gevär och siffror broderade i guld.

   
   

Truppslagstecken m/1906 för officer vid Gotl. Art. kår

Truppslagstecken m/1906 för menig vid Gotl. Art. kår

   

Gotlands artillerikår. Granatröd botten med därpå två i kors, med mynningarna uppåt, lagda kanoner och därunder numret (7). För officer, kanoner och siffra broderade i guld.

   

 

 

   

Uniform m/1910

 

Studentbeväring

Gotlands artillerikår

Menig

Gotlands artillerikår

Viceorpral

Gotlands infanteriregemente 

Kapten

Gotlands infanteriregemente 

Underlöjtnant

Gotlands artillerikår

   
   
   

Uniform m/1923

 

Axelklaff  Officer

Axelklaff  Menig 

(efter 1927)

Axelklaff  Löjtnant A 7

Axelhylsa för menig vid Gotlands infanteriregemente. Strecket betyder att soldaten genomgår korpralsutbildning

       
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig