Föregående sidaa

Luftvärnsrobotbandvagn 701

Lvrbbv 701

   
Vikt: 9,7 ton. Längd: 4,81 m. Bredd: 2,54 m. Höjd: 1,97 m. Roboten upphöjd: 2,46 m. Besättning: 4 man. Hastighet: 41 km. Aktionsradie: 300 km. Övrig beväpning: Luftvärnsrobot 70. Motor: Ford modell 2658E V-6 bensinmotor, 136 hk vid 5200 varv. Luftvärnsrobotbandvagn 701 användes vid Lv 2 från 1995.
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Pansarbandvagnar på Lv 2

- Av Rutger Edwards -

 

Robotskjutning vid Sysne 30/5 1997

 

Bakgrund

I år är det 20 år sedan Lv 2 för första och enda gången påbörjade grundutbildning av ett pansarluftvärnskompani, eller som det senare benämndes, mekaniserat Ivkompani. Lite om bakgrunden. Vid pansarregementets P 6 i Kristianstad nedläggning 1993 frigjordes en mängd materiel, som överfördes till den gotländska krigsorganisationen. Pansarbrigaden tillfördes de modernare stridsvagnarna 104 Centurion och pansarbandvagn 302. Till Lv 2 krigsorganisation överfördes ett komplett mekaniserat Ivkompani med Ivrobotbandvagn 701. Tillsammans med ett vanligt kompani rb 70, en brigadlvbataljonstab och en underrättelsetropp med radar PS 90, bildade det 18.brigadlvbataljonen, som ingick i 18.mekaniserade brigaden. Våra pansarbrigaders luftvärn bestod ännu in till mitten av 1980-talet av ett brigadivkompani med 18 stycken traktordragna 20 mm akan m/40, helt otidsenligt. En ersättning var milt uttryckt, akut. En fattigmanslösning blev att bygga om de utrangerade infanterikanonvagnarna 102/103. Kanonen ersattes med robot 70 på en hydrauliskt höj-och sänkbar lavett. Roboten kunde även grupperas utanför bandvagnen. Pansarbrigaderna fick nu ett bandgående luftvärn med god terrängframkomlighet och som kunde följa deras rörliga strid. Några nackdelar med systemet var att skytten var oskyddad vid luftvärnsstrid och att vagnen hade en svag motor och därmed var något långsam.

 

Organisation och utbildning

Organisationen var den normala för ett lvkompani förutom att stabs- och trosstropparna var sammanförda till en stabs-och trosspIuton. Tre Ivplutoner om chefsgrupp och tre Ivgrupper samt en underrättelsepIuton med två troppar med radar PS 701. Denna radar hade en helikoptermod för att kunna detektera rotorns rörelse från stillastående / hovrande helikoptrar. Personalstyrkan var 167 man och en lvpluton bestod av 36 man. Varje Ivgrupp bestod av 10 man. Vid strid från vagnen fordrades fyra man (vagnchef, skytt, målobservatör, tillika laddare, och förare). De som inte fick plats i bandvagnen transporterades med plutonens terrängbil 221. Vid strid med utgrupperad robot fordrades minst fem man. Sex robotar medfördes i bandvagnen. Den första grundutbildningen skedde vid Lv 4 1984/85 och från 1985/86 vid Lv 4 och Lv 3. Totalt fem kompanier organiserades. Våren 1994 genomfördes vid Lv 2 KFÖ med en meklvpluton och en underrättelsetropp. Grundutbildning och omsättning av hela kompaniet var inplanerat till slutet av 1990-talet, men då Lv 2 i 1996 års försvarsbeslut var föreslaget till nedläggning, beslöt C Lv 2, Benkt Kullgard, att som avskedspresent till P 18 tidigarelägga omsättningen. De värnpliktiga var uttagna till system 48 med cig 790 och 40 mm akan, det medförde därför en del personalproblem då kravprofilerna på de värnpliktiga inte var desamma för de båda systemen. P 18 utbildade samma år, 1996/97, ett pansarvärnskompani med robotbandvagn 551, i grunden samma vagn som bandvagn 701. Den grundläggande utbildningen skedde därför parallellt och därmed med tillgång till P 18 erfarenheter från utbildning på pansarfordon. Det bäddade för ett gott utbildningsresultat. Efter slutövningen kunde en stolt kårchef och en lika stolt bataljonschef för första och enda gång i Lv 2 historia låta ett nyutbildat meklvkompani med rasslande band göra förbimarsch på Tofta skjutfält.

 

Epilog

Meklvsystemet utgick ur krigsorganisationen vid den stora neddragningen av försvaret 2000. Lv 2 bandvagnar överfördes till fastlandet 2002 för skrotning. Idag utgörs våra mekaniserade förbands luftvärn av luftvärnskanonvagn (lvkv) 90, organiserade i plutoner om tre vagnar, utbildade och organiserade vid pansartrupperna. (Källa: P 18 A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratförenings tidning 1-2016)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig