Föregående sidaa

Vapen använda av Gotländska förband

Typ

 

Tidsperiod

Anm.

12 punds kanon m/1808

12 p kan m/1808

1817 - 1868

 

8 punds lätt haubits m/1775

8 p lhaub m/1775

 

 

6 punds kanon Rysk

6 p kan

1811 - 1818

Krigsbyte

6 punds kanon m/1808

6 p kan m/1808

1818 - 1868

Äldre modell

7 tums Bombkanon m/1840 slätborrad

7 tum Bombkan m/1840

1854 - 1895

Använd på bl a Enholmens fästning

21 cm kanon m/98A i 21 cm vallavettage m/35

21 cm pjäs m/98A-35

1939 - 1968

KA 3 Fast batteri (HG)

17 cm kanon m/1869

17 cm kan m/1869

1885 - 1899

Använd vi Fårösunds fästning

15.5 cm haubits m/F

15.5 cm haub m/F

1958 - 1966 (1990)

 

15.5 cm haubits 77B

15.5 cm haub 77B

1990 - 2000

 

15.2 cm kanon m/1883

15.2 cm kan m/1883

1916 - 1918

Använd vi Fårösunds fästning

15.2 cm kanon m/98C i 15.2 cm vallavettage m/34A

15.2 cm pjäs m/98C-34A

1939 - 1978

KA 3 Fast batteri (BN), (TG)

15.2 cm kanon m/51 i 15.2 cm dubbelt tornlavettage m/51

15.2 cm torndblpjäs m/51B

1956 - 1990-talet

KA 3 Fast batteri (BN)

15.2 cm kanon m/37 i 15.2 cm fältlavettage m/37

15.2 cm fältpjäs m/37

1944 - 1991

KA 3 (Senare 15.2 cm fältpjäs m/37B)

15 cm haubits m/1885

15 cm haub m/1885

 

 

15 cm haubits m/06

15 cm haub m/06

1917 - 1941

 

12 cm kanon m/94B i 12 cm vallavettage m/94E

12 cm pjäs m/94B-94E

 

KA 3 Fast batteri (SE 1)

12 cm framladdad kanon m/1873

12 cm framladd kan m/1873

 

Fårösunds fästning

12 cm kanon m/1885

12 cm kan m/1885

1888 - 1920

 

12 cm tornautomatpjäs m/70

12 cm tornapj m/70

1978 - 2000

KA 3 Fast batteri (SE 1)

12 cm granatkastare m/1941-75

12 cm grk m/41-75

1975 - 

Användes bara av KA 3

12 cm granatkastare m/1941

12 cm grk m/41

1945 - 1976

 

10.5 cm haubits m/10

10.5 cm haub m/10

1917 - 1941

  

10.5 cm kanon m/34

10.5 cm kan m/34

1943 - 1958

KA 3

10.5 cm haubits m/39

10.5 cm haub m/39

1940 -1955

 

10.5 cm haubits m/40 H

10.5 cm haub m/40 H

1953 - 1963

Vid A 7 och Lokalförsvaret

10.5 cm haubits 4140

10.5 cm haub 4140

1965 - 1980-talet

 

9 cm pansarvärnspjäs 1110

9 cm pvpjäs 1110

1959 -

 

8.4 cm kanon m/1881

8.4 cm kan m/1881

1888 - 1950-talet

Lokalförsvaret och som värnpjäs

8 cm räfflad framladdningskanon m/1863

8 cm framladdkan m/1863

1867 - 1888

 

8.4 cm kanon m/1894-06

8.4 cm kan m/1894-06

1912 - 1950-talet

Lokalförsvaret samt vid Tingstäde fästning

8 cm luftvärnskanon m/22

8 cm lvkan m/22

1936 - 1944

 

8 cm granatkastare m/46

8 cm grk m/46

   

8 cm granatkastare m/84

8 cm grk m/84

   

8 cm Raketgevär m/49

8 cm rg m/49

1950 - 1960

 

8 cm Raketgevär m/51

8 cm rg m/51

1950 - 1960

 

8 cm Granatgevär m/48 (m/86)

8 cm grg m/48 (m/86)

1955 - 

 

8 cm Granatkastare m/1929-1939

8 cm grk m/29-39

1929 -

 

7.5 cm kanon m/02

7.5 cm kan m/02

1905 - 1970-talet

Använd bl a som värnpjäs

7.5 cm kanon m/02-10

7.5 cm kan m/02-10

 

 

7.5 cm kanon m/02-33

7.5 cm kan m/02-33

1939 - 1943

 

7.5 cm kanon m/12 i 7.5 cm lavettage m/12

7.5 cm pjäs m/12

1958 - 1979

KA 3 Fast batteri (TJ)

7.5 cm kanon m/40

7.5 cm kan m/40

1940 - 1960-talet

 

7.5 cm tornpjäs m/57

7.5 cm tornpj m/57

1943 - 1960-talet

KA 3 Fast batteri (KP), (SE 2), (FÅ), (LN)

7,5 cm fältpjäs m/1965

7,5 cm Kapjäs m/65

1971 - 2000

KA 3

7.5 cm luftvärnskanon m/30

7.5 cm lvkan m/30

1936 - 1944

 

7.5 cm luftvärnskanon m/36

75 mm lvpjäs m/36

1939 - 1955

Användes bara av KA 3

7.5 cm luftvärnskanon m/37

7.5 cm lvkan m/37

1944 - 1955

 

7 cm framladdningskanon m/1863

7 cm framladdkan m/1863

1865 - 1888

 

57 mm kanon m/89 i 57 mm i lavettage m/89B

57 mm pjäs m/89B

1939 -

KA 3 Fast batteri (VA), (AN), (BL)

57 mm kanon m/92 i 57 mm vallavettage m/92K

57 mm pjäs m/92-92K

1939 - 1945

KA 3 Fast batteri (VY)

57 mm kanon m/95C i 57 mm kassemattlavettage m/1900C

57 mm ksmpjäs m/95C-1900C

1939 - 1950-talet

KA 3 Fast batteri (KB)

57 mm kanon m/99 i 57 mm i kassemattlavettage m/1900

57 mm ksmpjäs m/99-1900

1939 - 1960-talet

KA 3 Fast batteri (ÖK), (VA), (HR)

57 mm pansarvärnskanon m/43

57 mm pvkan m/43

1945 - 1975

Använd även som värnpjäs

47 mm Granatkastare m/1940

47 mm grk m/40

1941 - 1950

 

40 mm luftvärnsautomatkanon m/36

40 mm lvakan m/36

1939 -

Användes även av KA 3

40 mm luftvärnsautomatkanon m/48

40 mm lvakan m/48

1954 - 1998 (2000)

Användes även av KA 3

40 mm luftvärnsautomatkanon m/48 med DIRSI

40 mm lvakan m/48 DIRSI

1998 - 2000

 

37 mm Infanterikanon m/34

37 mm infkan m/34

1938 -1960

Använd även som värnpjäs

37 mm Pansarvärnskanon m/36

37 mm pvkan m/36

1938 -1960

Använd även som värnpjäs

20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40

20 mm lvakan m/40

1940 - 1991

 

20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40 - 70

20 mm lvakan m/40-70

1940 - 1991

 

20 mm Luftvärnsautomatkanon m/41

20 mm lvakan m/41

1942 - 1951

 

20 mm Pansarvärnsgevär m/42

20 mm pvg m/42

1945 - 1950

 

12.17 mm Kulspruta m/1875

12.17 mm ksp m/1875

 

 

9 mm Pistol m/07

9 mm pist m/07

1907 - 1980-talet

 

9 mm Pistol m/40

9 mm pist m/40

1940 - 1980-talet

 

9 mm Pistol m/88

9 mm pist m/88

1988 -

 

9 mm Kulsprutepistol m/1937-1939

9 mm kpist m/37-39

1939 - 1950

 

9 mm Kulsprutepistol m/39 (Bergman)

9 mm kpist m/39

1940 -

 

9 mm Kulsprutepistol m/45

9 mm kpist m/45

1945 -

 

8 mm Kulspruta m/36

8 mm ksp m/36

1939 -

6,5×55 eller 7,62×51 eller 8×63

8 mm Luftvärnskulspruta m/36 (Dubbel)

8 mm lvksp m/36 (Dubbel)

1940 - 1985

6,5×55 eller 7,62×51 eller 8×63

8 mm Kulspruta m/39 B

8 mm ksp m/39 B Strv

1940 -

 

7.62 mm Kulspruta m/58

7.62 mm ksp m/58

1962 - 

 

7.62 mm Automatkarbin 4

7.62 mm ak 4

1963 -

 

6.5 mm Gevär m/1896

6.5 mm g m/1896

1898 - 

(Karbin m/94)

6.5 mm Kulsprutegevär Madsen

6.5 mm kg. Madsen

1913 - 1925

 

6.5 mm Kulsprutegevär m/21

6.5 mm kg m/21

1922 - 1945

 

6.5 mm Kulsprutegevär m/37

6.5 mm kg m/37

1937 - 1962

 

6.5 mm Kulsprutegevär m/40

6.5 mm kg m/40

1940 -

 

6.5 mm Gevär m/38

6.5 mm g m/38

1941 - 1970

 

6.5 mm Automatgevär m/42

6.5 mm ag m/42

1943 - 1962

 

6.5 mm Kulspruta m/1900  (Hotchkiss)

6.5 mm ksp m/00

1912 - 1940

 

6.5 mm Kulspruta m/14

6.5 mm ksp m/14

1915 - 1940

 

Handgranat m/18

hgr m/18

 

 

Handgranat m/37

hgr m/37

 

 

Handgranat m/39

hgr m/39

 

 

Kustrobot 08

CT 20

 

KA 3

Robotsystem 52

RBS 52

 

KA 3

Robotsystem 17  (Hellfire)

RBS 17

1990 -

KA 3

Robotsystem 69  (Redeye)

RBS 69

1969 - 1992

 

Robotsystem 70

RBS 70

1978 - 2000

 

Robotsystem 90

RBS 90

1993 - 2000

 

Pansarvärnsrobotvapen m/1953 (Bantam)

pvrv 53

1959 -

 

Radar  PE-45T och PE-453/T

PE-45T och PE-453/T

1957 -

 

Radar  PE-49T

PE-49T

 

 

Radar  PS-171/R

PS-171/R

1957 - 1980

 

Spaningsradar PS 70

PS 70

1979 - 2000

(Se Robotsystem 70)

Spaningsradar PS 90

PS 90

1993 - 2000

(Se Robotsystem 90)

Lokalpaningsradar PS 91

PS 90

1993 - 2000

(Se Robotsystem 90)

Centralinstrumentering m/48

Cig m/48

1956 - 1980

 

Centralinstrumentering 760/790

Cig 760/790

1987 - 1996

Modifierades till 790 c:a 1990

Strålkastare och lyssnarapparater

 

 

 

 

     

Stridsfordon

     

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

             &nHp;           
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig