Föregående sida

Radio Königsberg

"Hallå Norden, här talar Tyskland"

Radio Königsberg Inleder sin första sändning

Radio Königsberg kallades radiosändningarna från den tyska radiostationen Reichssender Königsberg inom Reichs-Rundfunk-Gesellschaft som riktade svenskspråkig tysk propaganda mot Sverige under åren 1940 till 1945. Man började sändningarna från Haus des Rundfunks i Berlin och det kablades till sändaren i Königsberg vilket gjorde att svenska folket döpte programmen till Radio Königsberg. På grund av bombningarna från de allierade flyget flyttade man senare till radiohuset i själva Königsberg. Mot slutet av kriget då Röda armén närmade sig staden flyttades redaktionen till en mobil radiosändare placerad strax utanför Oslo där man sände till krigsslutet 1945. Utsändningarna började med anropssignalen Hallå Norden, här talar Tyskland.

I slutet av 1940 började man sända nyheter och propaganda på svenska en gång i veckan. Sändningstiden ökade efterhand avsevärt. Upp till en tiondel av Sveriges befolkning lyssnade regelbundet på sändningarna.

 

Sammanlagt medverkade ett trettiotal svenskar i produktionen däribland ett antal med anknytning till Gotland.

 

Bertil Kronvall

Hallåman vid den tyska propagandasändaren Radio Königsberg från 1940 till våren 1943 (tiden ungefärlig). Han bodde hos farbrodern pälshandlaren Svante Kronvall i Berlin, känd nazist där. Han översatte tyska Wochenschau, tyska journalfilmer, till svenska. Han och hans tyska fru stannade kvar i Berlin under slutstriden 1945. De missade den svenska Röda kors-transporten till Sverige och hamnade i ett ryskt interneringsläger vid Luckenwalde söder om Berlin. Först 2-3 månader efter krigsslutet fick svenska UD reda på att han existerade då en allierad krigsfånge som suttit i samma läger blivit frisläppt och meddelat UD om detta. Efter diplomatiska ansträngningar från svensk sida frisläpptes han för vidare resa till Sverige.

 

Brita Rosengren Purkhold-Przikling Hedström

Arbetade vid Radio Königsbergs redaktion 1942-1943.

Brita gifte sig före kriget med en tysk officer och blev tysk medborgare. Ett kort tag 1942 var hon tillbaka i Sverige där hon arbetade som stenograf på den tyska legationen.  Hon nåddes då av nyheten att maken sårats på östfronten och låg på sjukhus i Saßnitz.

Hon arbetade tre-fyra månader 1942-1943 vid Radio Königsbergs redaktion. Då hennes make tillfrisknat och återvänt till fronten i februari 1943 började hon arbeta på tyska legationen i Stockholm, där översatte hon artiklar till propagandatidningen Tyska röster ända fram till krigsslutet 1945. (Tyskland talar. Hitlers svenska radiostation. Niclas Sennerteg)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig