Föregående sidaa

Gotlands officerskör

Sångkören 1940 under ledning av fanjunkare Löwin Gotlands Officerskör
   

Det har för många år sedan funnits en militärkör på ön men den bestod av både befäl och värnpliktiga och upphörde formellt år 1941. Sångkören bestod av närmare 80 man som tack vare en musikintresserad regementschef fick sjunga på tjänstetid två gånger i veckan. Ledare för kören hade man en gammal sångare, fanjunkaren Karl Löwin. Kören övade på tisdagar och fredagar. Repertoaren var i huvudsak fosterländsk.

 

Gotlands Officerskör

Kören bildades 1988 av tidigare chefen P18, överste Stig Barke och då nytillträdde producenten vid Stiftelsen Gotlandsmusiken, Hans-Erik Dahlgren. Förutsättningarna för att dessa två gentlemän skulle kunna berika Gotlands kulturliv med ytterligare en manskör bedömdes vara goda. En kör med ett speciellt rekryteringsområde.Stig Barke, själv sångare, musikant och ordförande i musikstiftelsen, samt Hans-Erik Dahlgren, musikdirektör och erfaren maestro i körsammanhang, gjorde ett upprop under hösten 1988 till officerarna vid samtliga förband på Gotland: "Den som kan tala - och det för officerare mycket bra - kan också i de flesta fall sjunga..."Den första sångarträffen som ägde rum den 21 september hörsammades endast av ett 10-tal "modiga" män, med eller utan erfarenhet av körsång eller notkunskap. Efter några övningskvällar hade dock styrkan utökats till 25-talet intresserade sångare och debuten inför större publik kunde ske redan den andra advent samma år i Visby domkyrka. Redan från starten möttes kören av positiva omdömen från såväl "förståsigpåare" som folk i allmänhet och detta inspirerade helt naturligt till fortsatt utveckling samt satsning på en, efterhand, bredare repertoar.

 

Flera utlandsturneer

Engagemangen har varierat med såväl sakrala som profana konserter i större och mindre sammanhang och 1993 gjorde kören sin första turné i Finland. Senare har man på Bornholm, i Norge och på svenska fastlandet fått nöjet att få avnjuta konserter, framförda av denna unika uniformsprydda körsammansättning från Gutaön. På Gotland är kören etablerad inom musiklivet och har ett utomordentligt samarbete med Gotlandsgruppen, Gotlandsmusiken, samt körer och solister i olika sammanhang. Här bör särskilt nämnas den professionella kvartetten "Sax on Four", som kören under ett tiotal år genomfört sin adventskonsert tillsammans med.Att sjunga i kör innebär ibland att vara med och "backa upp sångarkändisar" som besöker ön för att ge konserter. En adventskonsert i Domkyrkan med Nicolai Gedda, en annan i Roma kyrka med Göran Fristorp och ett tredje på Sliteteatern med Staffan Percy har bl.a. varit sådana tillfällen där Officerskören har medverkat. I samband med en inspelning för Radio Gotland 1996, gjordes en kassettbandning med ett 20-tal låtar ur körens repertoar. På hösten 2005 spelade kören in sin första cd-skiva. Inspelningen skedde uppe på Cederströmska mässen. Syftet med den cd-skivan var att den endast skulle användas för internt bruk. Givetvis så har Radio Gotlands exemplar inneburit att man med jämna mellanrum kan höra kören i etern.

 

ÖB:s hederskör

Kören består av ett 30-tal korister med varierande militära grader och åldrar, från aktiva och reservare, till värnpliktiga och pensionerade officerare. Under denna tid har Hans-Erik Dahlgren, Sven Wessman, Lars-Erik Gottlander och Maria Wessman Klintberg fungerat som musikaliska ledare. Körens dirigent från våren 2002 är Bertil Wessman. Han är en kunnig körledare i sina bästa år, som har siktet inställt på att göra sitt bästa för och med kören.

I augusti 2001 fick kören den stora förmånen att bli utnämnd till "Överbefälhavarens hederskör", vid ett uppträdande för densamma, vid sitt Gotlandsbesök. En utnämning som med stor stolthet kommer att bäras framöver. Året därpå fick kören det hedervärda uppdraget att förgylla den middag som Överbefälhavaren var värd för på Karlberg slott.I oktober 2003 firade kören sitt 15-årsjubileum med en bejublad konsert i Exercishuset på P18 under benämningen "Beredskapsminnen". Konceptet har sedan använts vid ett flertal tillfällen då kören gästat bygdegårdar runt hela Gotland.I december 2004 fattades beslutet av våra folkvalda att Gotland skulle "befrias" från i stort sett all militär verksamhet. Ett beslut som gjorde att möjligheten till nyrekrytering av sångare minskade drastiskt. Trots detta beslut kommer kören att fortsätta sin grönskande verksamhet under oöverskådlig framtid. I skrivande stund håller nu kören som bäst på med att förbereda den konsert som skall framföras under hösten 2008, då det nu blivit hela 20 år sedan Stig Barke kom ut med sin uppmaning. Läs mera på www.gotlandsofficerskor.com

Denna historik om Gotlands Officerskör må avslutas med uppmaningen till dig som är någon form av officer och har blivit begåvad med sångröst; Berika din fritid - Gå med i Gotlands Officerskör!

ROLAND ALMQVIST  (P 18 • A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratföreningars Tidning / Nummer 1-2008)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig