Föregående sida

Svenska Brukshundsklubben - Gotlandsdistriktet

Svenska Brukshundklubben bildades år 1940 genom ett samgående av specialklubbar för brukshundraser. Klubben har som målsättning att främja aveln av sådana raser, att ge hundägarna en god kunskap om hunden, att utveckla brukshundsporten och att utbilda tjänstehundar. Sedan beredskapsåren utbildas hundar för spår-, rapport-, sjukvårds-, bevaknings- skydds- och transporttjänst. Förbundet ställer hundförare och hundar till försvarsmaktens förfogande.

Allt ifrån början har klubben utbildat ledarhundar för blinda. Insatserna på det civila området och inom civilförsvaret har efterhand blivit ett allt starkare inslag i verksamheten, t.ex. kan klubben leta reda på vilsegångna personer. På senare år har klubben deltagit i internationella hjälpinsatser efter jordbävningar utomlands. Svenska Brukshundklubben hade 1949 drygt 3 000 medlemmar.

Svenska Brukshundklubben består av ett centralt kansli, 18 distrikt och drygt 280 lokala klubbar. Därutöver ingår 14 rikstäckande rasklubbar som ansvarar för 22 olika raser. År 2000 var medlemsantalet cirka 60 000, vilket är en stor ökning sedan mitten av 1980-talet. Drygt 1 800 medlemmar har avtal. Det totala avtalsbehovet år 2000 uppges vara drygt 4 900 personer. Varje år går cirka 23 000 personer kurser hos Svenska Brukshundklubben.

Den frivilliga försvarsverksamheten omfattar utbildning av bevaknings-, räddnings- och minhundar, avtalsutbildning och  instruktörsutbildning för Flygvapnets, Marinens och Arméns (hemvärnets) krigsorganisation. Svenska Brukshundklubben arbetar också internationellt med instruktörsutbildningar i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Svenska Brukshundklubben har också en omfattande samverkan med andra frivilliga  försvarsorganisationer.

Svenska Brukshundklubben har en välkänd verksamhet utöver den frivilliga försvarsverksamheten som kommer att fortgå. Planer finns på att utbilda olika sorters servicehundar som fyller funktioner i fredstid, t.ex. åt myndigheter eller kommuner, och behovet av specialutbildade hundar inom totalförsvaret kommer att finnas kvar.

 

År 1944 bildades Gotlands Brukshundklubb. Under 1960-talet skedde en omorganisation och Svenska Brukshundsklubbens Gotlandsdistrikt med 3 avdelningar i Visby (Visby Brukshundklubb) bildades 1966, Slite (Slite Brukshundklubb bildades 1966 efter att från 1962 varit en lokalavdelning under Gotlands Brukshundklubb, heter i dag (2007) Norra Gotlands Brukshundklubb) och Södra Gotland (Södra Gotlands Brukshundklubb) bildades.

En av klubbens viktigaste uppgifter är att under fredstid utbilda hundar som i händelse av ofred är färdiga att tas i anspråk för exempelvis bevaknings- och patrulluppgifter inom Sveriges försvar.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig