Föregående sidaa

Visby Borgargarde 1700-1721

Man vet inte om det har funnits någon form av borgargarde i Visby innan det stora Nordiska krigets utbrott år 1700. Den 14 april 1700 hölls det mönstring av gardet. Det var den dåvarande landshövdingen von der Osten som själv mönstrade styrkan. Mönstringen visade att gardet var försummat och illa beväpnat.
Borgargardet var uppdelat på två kompanier, och varje kompani fick varsin dag exercera och öva målskjutning under landshövdingens egen ledning.
År 1710 uppgick hela styrkan till 500 man, för att minska till 350 man 1712 och 300 man 1715.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig