Föregående sidaa

Gotländsk Militärhistorisk Bibliografi - M - Ö

Malmborg, O. Tjensteförteckning af Oscar Malmborg, f.d. Öfverste och chef för det 55:te Illinois Veteran-Voluntär-Infanteriet. Chicago 1871. 14 s.Äfven på engelska (Washington 1870. 13 s.) M. var född gotlänning.

Lz Malmborg, Oscar - Biografi Genealogi

Malmgren, E. E., Som officer på Gotland när seklet var ungt. G. A. 1962: 76, 103 (med titeln Minnen från en 30-årig tjänstgöringstid vid A 7).

Lz Malmgren, E. E. - Biografi Genealogi

Malmgren, Erik Emanuel, Kungl. Gotlands artillerikår. Sveriges försvar. 3. 1928. S. 197-206.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Mankell, J. Anteckningar rörande Svenska Regementernas historia. Örebro 1866.Gotlands Nationalbeväring s. 383-385 (m. 1 pl.).

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Mehr, Stefan, Soldatfack - så tycker dom på Gotland. -Värnpliktsnytt 1974:5, s. 6-7.

S-cbf.03 - Militärväsen Gotland Personal

Militärbefälets på Gotland underdåniga memorial till Kongl. Maj:t angående försvarsväsendets på Gotland ordnande. Vy 1868. afl. fol. 26 s.

I Visby h. all. läroverks bibliotek förvaras en vol. med "Handlingar rörande ifrågasatta och beslutade förändringar i den gotländska beväringsskyldigheten åren 1885-1886, samlade af Aug. Bokström".

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Militärbefälets på Gotland underdåniga memorial till Kongl. Maj:t angående försvarsväsendets på Gotland ordnande. Vy 1868. afl. fol. 26 s.

I Visby h. all. läroverks bibliotek förvaras en vol. med "Handlingar rörande ifrågasatta och beslutade förändringar i den gotländska beväringsskyldigheten åren 1885-1886, samlade af Aug. Bokström".

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Minnen från beväringstiden. [1888.] Av Karolus [pseud.] Gotlands Allehanda 1936, nr 152.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Montan, Nils-Magnus, Ur ringkragarnas historia. GA 1956: 60.

Kc.43 - Historia Sverige Nya Tiden

Munthe, L. W:son. Kgl. Fortifikationens historia. D. 1-3. Sth. 1902-1908.

I D. 2 omnämnas (s. 190-193) befästningsarbetena på Enholmen och Visby (m. pl. n:r 57 [af år 1650] o. 62 [af 1656]).

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Myhrman, Sam, & Lindemalm, Åke, Bastioner i periferiförsvaret. Ny militär tidskrift 1952 s. 37-44.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Nilsson, Albert, Från Nationalbeväringens dagar. Det styvsinta Hablinge kompani. GT 1970:92.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Nilsson, Albert, Gotlands nationalbeväring hade många exercisplatesr. GT 1970:109.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Nilsson, Albert, Gotlandsartilleriets hävder. Några glimtar. GT 1970:34.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Nilsson, Albert, När Visby jägarkompani gjorde myteri. GT 1970:110.

S-cza Visby Jägarkompani - Militärväsen Sverige

Nilsson, E. Gunnar, Valdemar Atterdags erövringståg på Gotland 1361. En teori ur militärisk synpunkt. Gotlands Allehanda 1936, nr 291, 293.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Nilsson, E. Gunnar, Varpan en forntida handgranat. Gotlands Allehanda 1930, nr 246.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Nilsson, Göte, Krimkriget och Gotland. GT 1977:297 (julextra), 302, 1978:4 och 9.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Nilsson, Göte, Tofta skjutfält, en baktalad och beundrad trakt. Där kommer soldaten kriget nära. G. A. 1962: 220.

S-czb Tofta skjutfält - Militärväsen Sverige

Nordbeck, Sven, Luftvärnet på Gotland. En återblick. Gotlandsartilleristen 1955, s. 68-71.

Sadl-cbf:k - Luftvärnsartilleri Gotland Historia

Nyberg, Emil, När tyska örlogsmän förra gången sökte Gotlands strand. [1566.] Gotlänningen 1915, nr 120.

Kc.41 - Historia Sverige Vasatiden

Nyberg, Emil, På Gotland 1808. (Ur Vårdkasen.) Gotlänningen 1914, nr 127.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Något om regementets historia. [I18.] Gotlandsinfanteristen 1948, nr 3.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Några anteckningar om Gotlands nationalbeväring. Gotlands Allehanda 1930, nr 80.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Några drag ur Kungl. Gotlands infanteriregementes historia. In och utländska militärnyheter 1913, s. 394-395.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Några ord om Kungl. Gotlands infanteriregemente. Vårt fosterland och dess försvar 1908, s. 270-272.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

När Enholmen var Carlswärd. GF 1958: 133.

Ncbfz Slite: Karlsvärd - Geografi Gotland

När Gotland mobiliserade 1914. [Bildreportage.] GT 1971:127.

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

När Sandesrum [Grötlingbo] fick sin minnessten. Gotlands Allehanda 1941, nr 147.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Ohlsson, Arvid, Ett dystert minne. [Minolyckan i Skarnviken 1918.] Gotlands Allehanda 1949, nr 65.

Svh-cbf - Vapen Ammunition Projektiler Sprängvapen Gotland

Ohlsson, Arvid, Vallstenarum. Gotlands Allehanda 1934, nr 147.

S-czb Vallstenarum - Militärväsen Sverige

Olow, J.E., Gotland i sjöförsvaret. Gotlands Allehanda 1954, nr 233.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Olsson, C.A. Ur "Anteckningar om Visby medeltidsbefästningar". I-III.

I Meddelanden från Föreningen f. Stockholms fasta försvar n:r 10 (1910), 12 o. 13 (1911). - Visby äldsta försvarsverk (s. 5-23 m. 5 ill. i texten och en plan öfver Visby af 1646); II: Visborgs byggnadshistoria (s. 5-16 m. 5 ill. och en plan af Visborg efter Resen); III: Det färdiga Visborgs historia (s. 10-24 m. 2 ill. och en afbildning af Visborg efter Tideman).

Kcbf - Historia Gotland

Om Gotlands nationalbeväring. Nytt sockenbibliotek 1866, s. 43 - 51.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Om Gotlands återtagande i maj 1808. [Officiella handlingar.] Gotlands Tidning 1864, nr 3-5.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Ossiannilsson, Sölve, Regementen i Svealand och på Gotland. Truppslag och truppförband. 1. Infanteri och kavalleri. Svenska armén genom tiderna 1949, s. 372-397.

S-c:k - Militärväsen Sverige Historia

P 18 regemente i förvandling. 1-2. [Ledare.] G. A. 1964: 292, 293.

Sac-cbf - Pansartrupper Gotland

Pehrson, Lennart, En natt på golvet i en båtkorridor. - Värnpliktsnytt 1974:10, s. 4-5. - Om de värnpliktigas reseförhållanden.

S-cbf.03 - Militärväsen Gotland Personal

Pettersson, Richard, Båtsmanskompani på Gotland 1647. Båtsmanstorp i Rone hembygdsförenings ägo. Gotl. 1964: 115.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Philip, Arne, Skona Majgu! GA 1979:280.

Uhe-cz Slite: Majgu - Naturskydd Sverige

Pittoresk vårkrönika. Den gotländske fältartilleristen 1945.

Sad-cbf - Artilleri Gotland

Press, Barry, 1788 ås vårdkasförordning. GT 1970:199.

Sae-c:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Sverige Historia

På fältfot. Ett besök i Sveriges mest pittoreska lägerplats. Gotlands Allehanda 1901, nr 198 B (julnr).

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Reglemente för det vid Gottlands National-Beväring, genom Kongl. Brefvet af d. 8 sistlidne Januari [1839], nådigst grundade Informations-Verk för Linie-Officerare. Vy [u.å.] 4:o 8 s.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Reglemente för Kongl. Gotlands Infanteriregementes Officerskassa. Vy 1890. 10 s.

Ett reglem. för Gotl. Nationalbevärings officerskassa är tr. 1872 (12 s.).

S-cbf.03:bf Kungl. Gotlands Infanteriregementes Officerskassa - Militärväsen Gotland Personal

Reichenberg, O[lof], Några funderingar angående ett Gotlandsmilitärernas kamratmöte med anledning av 10-årsminnet av mobiliseringen 1914 och ett ev. gotländskt försvarsmöte. Gotlänningen 1924, nr 43.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Reichenberg, Olof, Hågkomster från volontäråren och mobiliseringen på Gotland. [Sthlm] 1934. 28 s.

S-c.02 - Militärväsen Sverige Organisation Ledning

Rogers, Lucile Mc W., The sacking of Visby. Travel 1931, oct., s. 34-37.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Roosval, J. Acta angående Källungeflöjeln, Fornvännen 1930, s. 367-372.

Ib-cbf.3 - Konst Konsthistoria Gotland Medeltiden

Roosval, Johnny, Gotlandskyrkor och kastaler i det medeltida försvarets tjänst. Julhälsningar till förs. i Visby stift. 1941, s. 80-98.

Icdc-cbf.3 - Arkitektur Byggnader Gotland Medeltiden

Rosendahl, J. Edvard, För kung och fosterö. Minnen från Nationalbeväringen. Gotlands Allehanda 1939, nr 115.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Ryssarnas infall på Gotland sommaren 1717. Ett tvåhundraårsminne. Gotlands Allehanda 1917, nr 78.

Kcbf.43 - Historia Gotland Nya Tiden

Råberg, Einar, Gotland erövrat av ryssarna. [1808.] Gotlands-Posten 1922, julnr; 1923, nr 3.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Schartau, S. Om försvarsväsendet på Gottland 1710-1721.

I Karolinska förbundets årsbok 1910 s. 224-269 m. karta öfver Karlssvärds skans (efter orig. i Riksarkivet).

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Schmidt, Tell, Gotland ur försvarssynpunkt. (Ur Nya Dagligt Allehanda.) Gotlänningen 1923, nr 143.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Schmidt, Tell, I Gotlands försvarsfråga. Gotlänningen 1914, nr 14.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Schück, Adolf, Gotländsk beredskap vid 1800-talets mitt och nu. [Föredragsreferat.] Gotlänningen 1944, nr 156.

Sj-cbf - Försvar Ekonomiskt Gotland

Schöldström, Ragnar, Officersutbildning 1909-1911. Karlsborg, Visborgs slätt, Karlberg. Ett reportage vid 50-årsjubileet av Ceres och 201. [Sthlm] 1962. 122 s. Ill.

Sa-c.04 - Lantkrigsväsen Sverige Utbildning

Sebe, Vavle skans och Kronvalls i Eksta. Gotl. Alleh. 1935, nr. 59.

Kc.3 - Historia Sverige Medeltiden

Sextio växlingsrika år i Hoburgs skyttegille. Gotlands Allehanda 1954, nr 76.

S-cbf.03:bf Hoburgs Skyttegille - Militärväsen Gotland Personal

Shück, Adolf, Från Bulverket till Boden. Svensk befästningskonst genom tiderna. Sthlm 1941, 27 s.

Sae-c:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Sverige Historia

Silvén, Gösta & Utterling, Einar, Artillerikårens olika förläggningar under de sista hundra åren. Gotlandsartilleristen 1955, s. 21-28.

Sad-cbf:k - Artilleri Gotland Historia

Sjöblom, Karl-Axel, Fårö, får och Wennerström. G. A. 1963: 181.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Sjöstedt, Sten, Beredskapsminnen [från den militära signaltjänsten på Gotland 1939-40.] Fälttelegrafisten 1953, nr 4.

Saf-cbf - Militärväsen Signalväsen Gotland

Skedinger, A., Gutaartilleriet förr. Den gotländske fältartilleristen 1947.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Skisser från militärlifvet på Gotland för 25 år sedan. Gotlänningen 1887, nr [95], 97, 99, 103; 1888, nr 1, 5, 9, 13, 17, 26, 41, 47, 58 B.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Smitterberg, Björn, De här fartygen skulle försvara Gotland i kriget. [Artikel baserad på Åke Holmquists bok Flottans beredskap 1938-1940.] GT 1972:188.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Smitterberg, Björn, Underofficerarna på I27 1906. GT 1971: 296.

Sa-cbf.03 - Lantkrigsväsen Gotland Personal

Soldathemmet på Visborgs slätt 50 år.

S-cza Soldathemmet Wisborg - Militärväsen Sverige

Sollerman, Ola, Enholmen. Två skott mot ryssarna 1717 är de enda som avlossats från fästningen Karlsvärd på Enholmen. GT 1972:89.

Ncbfz Slite: Karlsvärd - Geografi Gotland

Sollerman, Ola, Generalerna som leder öns försvar. Nils Sköld, Gotlands nye befälhavare: Nödvändigt med stordrift på Gotland. GT 1974:223.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Sollerman, Ola, Nej, vi flyttar inte frivilligt härifrån. Reportage om Martillefältet. GT 1974:69.

S-czb Martillefältet - Militärväsen Sverige

Sollerman, Ola, Nu landar inga plan på Bungefältet. GT 1973: 120.

S-czb Bungefältet - Militärväsen Sverige

Srengård, Sigurd, Så var det då. [Ur Gotlands artillerikårs historia]. Gotlands Allehanda 1955, nr 195.

Sad-cbf:k - Artilleri Gotland Historia

Stadgar [för] Gotlands läns folk- och försvarskommitté. Visby 1971. [4 s.]

Sk-cbf:bf Gotlands Läns Folk- och försvarskommitté - Försvarsarbete Frivilligt Gotland

Stadgar för Gotlands försvarsförbund. Vy 1891. 3 s.

S-cbf.03:bf Gotlands Försvarsförbund - Militärväsen Gotland Personal

Stadgar för Gottlands Militärförening. Vy 1911. 9 s.

Äldre stadgar af 1902 o. 1905.

S-cbf.03:bf Gotlands Militärförening - Militärväsen Gotland Personal

Stadgar för Kungl. Gotlands Artillerikårs Idrotts-Förening. Vy 1908. 10 s.

S-cbf.03:bf Kungl. Gotlands Artillerikårs Idrottsförening - Militärväsen Gotland Personal

Stadgar för Kungl. Gottlands art.-kårs Konstapelklubb. Vy 1911. 7 s. ..AO. Gotland ; Föreningar ; Militärväsen ; Stadgar

S-cbf.03:bf Kungliga Gotlands Artillerikårs Konstapelklubb - Militärväsen Gotland Personal

Stadgar för Officerarnes Målskjutningsförbund på Gotland. Vy 1904. 7 s.

Stiftades 1889 d. 22 jan. Äldre stadgar äro tr. 1889 o. 1903; "Ordningsreglor" 1889 (4 s.).

S-cbf.03:bf Officerarnes Målskjutningsförbund på Gotland - Militärväsen Gotland Personal

Stenqvist, Nils, Menligt för försvaret av Gotland om ej äldre material kan omsättas. [Om pansarförbanden.] GA 1972:175. [Tidningen felnumrerad 174.]

Sac-cbf - Pansartrupper Gotland

Stensiö, Hugo, Minnen från Visborgsslätt 1902. Gotlandsinfanteristen 1952 nr. 1.

S-czb Visborgsslätt - Militärväsen Sverige

Sterving, Richard, När Nils Juel erövrade Gotland och svenska flottan förintades. GA 1976:118.

Kc.42 - Historia Sverige Stormaktstiden

Stolt, Bengt, Gotländsk biskopsvigning. Sv. D. 1962: 22.

S-cza Soldathemmet Wisborg - Militärväsen Sverige

Strong, Charles S., The sacking of Visby. Thrilling adventures 1939, oktobernumret, s. 1-6.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Strussenfelt, A. v., Fan-utdelningen på Visborgs slätt den 14 juli 1854. Gotlänningen 1920, nr 109.

S-czb Visborgsslätt - Militärväsen Sverige

Stålhandske, K. G., Gör Martille-fältet till kulturreservat. GA 1973:105.

Uhe-cz Martillefältet - Naturskydd Sverige

Stålhandske, Knut Gotlands Försvar åren 1645-47. Gotl. Allehanda 1931 23/12.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Stålhandske, Knut Något om Visborgs slott och dess garnison i mediet av 1600-talet. Gotl. Allehanda 1932, 13/2.

S-czb Visby - Militärväsen Sverige

Stålhandske, Knut, Båtsmansorganisationen på Gotland. Gotl. Alleh. 1934, nr. 35.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Stålhandske, Knut-Gustaf, Ett kungabesök på Visborgs slätt. (1891). Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotl ändska neutralitetsvaktens trupper. 1940, nr. 18.

S-czb Visborgsslätt - Militärväsen Sverige

Stålhandske, Knut-Gustaf, Gotlands försvar åren 1645-67. Enligt källor i Gotlands läns arkivdepå. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutrali tetsvaktens trupper. 1940, nr. 22.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Stålhandske, Knut-Gustaf, På Visborgsslätt för 50 år sedan. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940, nr. 17.

S-czb Visborgsslätt - Militärväsen Sverige

Svahnström, Gunnar, Vapen och fästen hos forntidens gutar. Gotlandsinfanteristen 1944, nr 3.

Sv-cbf - Vapen Gotland

Svedman, Gustaf, "Alla regementen ä kungliga". Av Svix [pseud.] Gotlands Allehanda 1937, nr 148.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Säve, P.A. [Gotländska samlingar.] Handskrifter i 5 digra folioband och 1 konvolut, som förvaras i Upsala Univ. Bibl. De äro af följande innehåll:

Vol. I: Inledning (8 s.), Gotländska sägner (661 s.), Gotländska lekar, högtider, dansar, musik m.m. (158 s.), Ryssarne på Gotland år 1808 (78 s.), Gotlands Landvärn och Nationalbeväring åren 1808-12 (61 s.) (Samlingar fr. 1843-86).

Säve, Per Arvid, Gotlands försvar. Gotlands Tidning 1860, nr 2, 3.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Söderberg, Bengt [Georg], Våra försvarsstyrkor. Ett kapitel ur den medeltida fortifikationens historia. Julklockan 1945, s. 10-12.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, 1700-talets gotlandsartillerister. Gotlandsartilleristen 1959, s. 13-19.

Sad-cbf:k - Artilleri Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, En fältmanöver. Gotlandsinfanteristen 1949, nr 5-6.

Sa-cbf - Lantkrigsväsen Gotland

Söderberg, Nils Vilhelm, En gotländsk medaljraritet. Svenskt skytte 1950, s. 98-99.

Kyh-cbf - Numismatik Gotland

Söderberg, Nils Vilhelm, Ett 60-årsminne. (Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår.) Gotlandsinfanteristen 1947, nr 1.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, Ett femtioårsminne: Mobilisering den 1 mars 1904. Gotlands Allehanda 1954, nr 49 och 75.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, Försvarsväsendet och krigshändelserna. Boken om Gotland. II. 1945, s. 205-254.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotlands befälsutbildningsförbund och dess föregångare 1914-1964. Visby 1964. 53 s. Ill. portr.

S-cbf.03:bf Gotlands Befälsutbildningsförbund - Militärväsen Gotland Personal

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotlands militärförening 75 år. "Främja intresset för militäryrket och stärka kamratskapet". GA 1975:55.

S-cbf.03:bf Gotlands Militärförening - Militärväsen Gotland Personal

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotlands militärförenings bibliotek. - Visby stadsbibliotek. Årsskrift 1964, s. 3-8.

Abe - Bibliotek Specialsamlingar

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotlands nationalbeväring skapas år 1811. Gotlandsinfanteristen 1960: 2, s. 2-4.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotlands regementes fanor. GA 1972: 231.

S-cza Gotlands Regemente - Militärväsen Sverige

Söderberg, Nils Vilhelm, Gotländska vårdkasar. Gotländskt arkiv 1947, s. 27-43.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, I dag, 20 maj, är det exakt 90 år sedan gotländska soldater fick uniform. GA 1977:115.

S-cbf.075 - Militärväsen Gotland Uniformer

Söderberg, Nils Vilhelm, Kungl. Gotlands infanteriregemente. Sveriges försvar. 2. 1928. S. 409 - 423.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Söderberg, Nils Vilhelm, Militära minnen från södra Gotland, Gotlandsinfanteristen 1959: 1, s. 1-3.

Saa-cbf - Infanteri Gotland

Söderberg, Nils Wilhelm, Minnen av den 21 september 1914 [och] 1939. GA 1974:220.

Kc.5 - Historia Sverige Modern Tid

Söderberg, Nils Vilhelm, Nationalbeväringen omorganiseras 1861. Gotlandsinfanteristen 1960: 2, s. 9-11.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Söderberg, Nils Vilhelm, Några drag ur regementets historia. Gotlandsinfanteristen 1943, nr 2, 4, 6.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Söderberg, Nils Vilhelm, Om upprättandet av ett lantvärn på Gotland år 1801. Gotlands Allehanda 1946, nr 280, 281, 282.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Söderberg, Nils Vilhelm, Regementets fanor. Gotlandsinfanteristen 1954, nr 1.

Kyd-cbf - Flaggor Gotland

Söderberg, Nils Vilhelm, September 1939. Gotlandsinfanteristen 1947, nr 6. - Skildrar beredskapstjänsten.

Sj-cbf - Försvar Ekonomiskt Gotland

Söderberg, Nils Vilhelm, Utdrag ur artikel om regementets fanor. Gotlandsinfanteristen 1950, nr 2.

Kyd-cbf - Flaggor Gotland

Söderberg, Nils Vilhelm. Gotländskt försvar. Visby 1961. 200 + XXXXIV s Ill. portr. kart. litt. Rec. i G. A. 1961: 119; Gotl. 1961: 138.

S-czb Gotland - Militärväsen Sverige

Söderdal, E.J.S. Kastalen i Lau. Gotlänningen 1926, nr 105

Ic-cz Lau: Kastalen - Arkitektur Sverige

Thordeman, Bengt, Armour from the Battle of Wisby 1361. Vol. 1. Text 480 s. Uppsala- Stockholm 1939. Vol. II. Plates, 145 planscher. Uppsala- Stockholm 1940. Anm. av R. Steffen, Gotl. Arkiv XII, 1940, s. 67.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Thordeman, Bengt, En gotländsk medeltidsrustning av central-asiatisk typ. Arkeol. Studier tillägnade H. K. H Kronprins Gustaf Adolf. Stockh. 1932, sid. 195-211.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Thordeman, Bengt, I Valdemar Atterdags fotspår på Gotland. Ord och bild 1927, s. 257-271.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Thordeman, Bengt, Rustningarna från visbyslaget 1361. Aarböger for nordisk Oldkyndighed 4:10, 1937, s. 125-129.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Thorsander, Gustaf, Vid Fårösund våren 1885. Gotlands Allehanda 1886, nr 103, 105.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Tiberg, Rudolf, Gotlands försvar - ett riksintresse. Gotlänningen 1952 nr. 109, 111.

S-czb Gotland - Militärväsen Sverige

Tiberg, Rudolf, Gotlands försvar. G. A. 1963: 154.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Tidmark, N. P. Kastalen vid Västergarn. Gotl. Alleh. 1935, nr. 210.

Jcbfz Västergarn - Arkeologi Gotland

Tidmark, N. P. Kastalerna på Gotländska Kusten. Visby 1931, 37 s. Separat ur Gotlands-Posten 8 juli-9 sept. 1931.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Tidmark, Nils Petter, Glimtar ur Gotlands äldsta borg- och försvarsväsen. Gotlands läns bebyggelse. 1956. S. 59-61.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Tidmark, Nils, "Kastalerna" eller tornborgarna på ön Gotland. Gotl. Alleh. 1936 nr 176, 179, 180, 193, 199, 200.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Tidmark, Nils, Gotlands äldsta kustförsvar. Gotlänningen 1937 nr 78.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Tidmark, Nils, P. Gotlands Kastaler, Visby 1933. (Särtryck ur Gotlands-Posten nr 120).

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Tidmark, Nils, P. Kastalproblemet, Visby 1933. (Särtryck ur Gotlands-Posten nr 170, 172, 175, 176).

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Tidmark, Nils, P. Om träborgar och kastaler. Gotlands-Posten 1933, 33/12.

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Tidmark, Nils, P., Kastalproblemen. Ett försök till deras lösning, Visby 1933. (Särtryck ur Gotlands-Posten nr 50-52, 54).

Jcbf.3 - Arkeologi Gotland Medeltiden

Till Riksdagens Lagutskott. Vy [1898]. fol. 3 s.

Petition ang. värneplikten på Gotland. Ett upprop härom är tr. s. år (fol. 1 s.).

S-c.04 - Militärväsen Sverige Utbildning

Tingström, Bengt, Kring förhistorien till Gotlands nationalbevärings bildande 1810-11. Gotl. ark. 1960, s. 15-34.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Trögt före i portgången för hemvärnet. Fann sin form på Gotland. G. A. 1963: 212.

Sk-cbf:bf Gotlands Hemvärn - Försvarsarbete Frivilligt Gotland

Ulff, Gustaf, Mobiliseringen på Gotland och Fårösunds befästande år 1904. (Ur Nya Dagligt Allehanda.) Gotlänningen 1926, nr 63.

S-c.02 - Militärväsen Sverige Organisation Ledning

Ur gotländsk militärhistoria. Ett apropos till A 7:s jubileum. Gotlands Allehanda 1945, nr 121.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Ur idrottslivet vid A 7. En återblick. Den gotländske fältartilleristen 1945.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Utdrag af Krigs-Collegii skrifvelse till Kgl. Maj:t angående Slitehamns befästande; dat. 21 Sept. 1656.

I Handlingar rörande Skandinaviens historia D. 35. Sth. 1854 (s. 314-318). I samma del finnes ytterligare 3 handlingar angående samma ämne (s. 290, 318-327).

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Utrustnings- och packningsplan för ett 8 cm. fot-batteri m/81 vid Kongl. Gotlands Artillericorps. Fastställd i dec. 1888. liten 8:o 134 s.

Ändringar och tillägg härtill äro tr. 1897 (4 s.).

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

v. Rosen, C. O. Svensk mark i sista stormaktskriget på Östersjön... Fårösund i Västmakternas tjänst 1854-56.

I Svensk Tidskrift årg. III (1913) s. 32-47 m. 8 ill.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Wadner, Nils, & Hultberg, Knut, Kungl. Gotlands infanteriregementes musikkår. En krönika. Gotlandsinfanteristen 1946, nr 4.

S-cbf.03:bf Kungl. Gotlands Infanteriregementes Musikkår - Militärväsen Gotland Personal

Wadner, Nils, Gotländska allmogeuppbåd. Gotlands nationalbeväring, Kungl. Gotlands infanteriregemente genom tiderna. Gotlandsinfanteristen 1945, nr 3, 4, 6; 1946 nr 1.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Wahlöö, Per, Sjöstriden vid Östergarn. NorrkT 31/1 1956.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Wallin, Gustav, Läger- och regementsmusikminnen från I27 och "slätten". GA 1972:182.

S-czb Visborgsslätt - Militärväsen Sverige

Westfelt, L., Militaire beskrifning öfver Wisby eller Gotlands län. 1843.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Wijkström, Filip, Minnen och intryck från mobiliseringen 1914. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940 nr. 15, 17, 21, 22, 25, 27.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Vol. II: Gotländska visor (300 s.), Gotländska sagor - d.v.s. samlade på Gotland (130 s.), Gotländska ordstäf, spörsmål, gåtor m.m. (98 s.), Gotländska ortnamn (97 ark)

Vol. III: Gotländska sägner (538 s.), Gotländska lekar, dansar, musik, högtider m.m. (15 s.), Gotländska visor (97 s.), Gotländska sagor (104 s.), Gotländska ordstäf, gåtor, rim, spörsmål m.m. (44 s.)

Vol. IV: Gotländska sägner m.m. (721 s.). Gotländska visor (99 s.).

Vol. V: Gotländska sägner m.m. (840 s.), Gotländska ordstäf, gåtor, rim, spörsmål (17 s.), Gotländska visor m.m. (17 s.).

Vol. VI: Gotländska sägner sagor m.m. (204 s.) samt en del meteorologiska anteckningar.

Wulff, Torgil, Gotland i vårt framtida försvar. Tidskrift för kustartilleriet 1958, s. 175-179.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Vårdkasen på Torsburgen. Gotlands Allehanda 1924, nr 301 B. (julnr).

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Våren 1961 firas i Visby 150-årsminnet av Gotlands nationalbevärings tillkomst. Gotl 1960: 9B.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Väduren. Medlemsblad för Kungl. Gotlands regemente och Kungl. Gotlands regementes kamratförening. 1964- Visby 1964- [Ersätter Gotlandsinfanteristen. - 2 nr årligen.]

Saa(p) - Infanteri Periodica

Wästfelt, S. Minnesruna öfver svenske medborgaren i Nordamerikanska Fristaternas tjenst Majoren Karl Blomberg, Underlöjtnant vid Gotlands Nat.-Beväring. Tecknad af K-, hans vapenkamrat. Sth. 1869. 20 s.

Lz Blomberg, Karl - Biografi Genealogi

Zweigbergk, Jurgen von, Britter forskar i Fårösund: "Vi tror inte på kolera i den allierade flottan": Krimkriget gjorde Fårösund till ett Klondyke. GA 1980:207.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Åberg, Alf, De första beväringarna. - Värld och vetande 1979:9, s. 273-282. -Om den allmänna värnplikten på Gotland.

S-cbf.04 - Militärväsen Gotland Utbildning

Åberg, Alf, De första beväringarna. SvD 21.4 1961.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Åberg, Alf, Försvaret av Gotland. Sv. tidskr. 1961, s. 293-298.

Kcbf - Historia Gotland

Åkerhielm, Erik, Valdemar Atterdags erövringståg på Gotland 1361. Gotlands Allehanda 1937 nr 34.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

ÖB 65 och försvaret av Gotland. 1-2. [Ledare.] GA 1965: 131-132.

S-c - Militärväsen Sverige

ÖB-utredningen och försvaret av Gotland. GA 1957: 287.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Öhrman, Roger, "Themis-affären" - ett 60-årsminne. GA 1976: 175.

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

Österberg, Henning, Gotlands äldsta beväring fick order att byta namn. SvD 1961: 141.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Österberg, Henning, Hyllning från kungen. Stort gotlandskrig vid beväringsjubileum. SvD 1961: 142.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig