Föregående sidaa

Blå Stjärnan och Stjärnsystrarna

Den kvinnliga frivilligorganisationen Svenska Röda Stjärnan bildades 1914 i Genève. Den svenska röda stjärnan, som kom till 1917, anskaffade materiel, samt utbildade personal att kunna verka i häst- och vilostallar. 1940 sände Svenska Röda Stjärnan en hästambulans till Finland. I Finland var den röda stjärnan inte användbar som symbol för föreningen eftersom den var känd som symbol för Sovjetiska armén. Man valde då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet och vid Riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg ska vara blå och namnet ändrades till Svenska Blå Stjärnan.

Svenska Blå Stjärnan har till uppgift att rekrytera och utbilda frivilliga i djurskötsel och djursjukvård för tjänst inom totalförsvaret, verka för god djurskötsel och djursjukvård, informera om totalförsvaret och att genom ungdomsverksamhet stimulera medlemmar till fortsatt engagemang. Tyngdpunkten ligger på djurvård och djursjukvård syftande till livs medelssäkerhet vid kris och krig. Sedan år 1987 är Svenska Blå Stjärnan öppen även för män. Organisationen består av en centralstyrelse, 24 regionala förbund och 25 lokala kårer inom några av de stora förbunden. År 2000 har organisationen drygt 5 000 medlemmar, varav cirka 3 000 med avtal. Antalet medlemmar har varit oförändrat under lång tid. Länsvisa djurskötargrupper med olika kompetenser har upprättats som resurs för samhället.

Svenska Blå Stjärnan samverkar både med andra frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer i samhället. Internationellt samarbetar organisationen främst med Estland och Ryssland. Svenska Blå Stjärnan ser en framtida uppgift i att bidra till folkförankringen av totalförsvaret och att vara en kompetent resurs i det sårbara samhället.Föreningen utbildade djurskötare som även kunde hjälpa till inom lantbruket dock utan möjlighet att teckna avtal. Man utbildade ”stjärnsystrar” till hästsjukvårdare för armén och kreatursvårdare som kunde avlösa ordinarie ladugårdspersonal vid mobilisering. 

   

En av Blåstjärnans lokaler. Denna ligger i Hemse.

   
   
   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig