Föregående sida

Sidansvarig

Jag som står bakom denna sida är född, uppvuxen och hoppas få sluta mina dagar på världens vackraste plats, Gotland. Där har jag lite över 60 år framlevt mitt liv. Är gift och har en sork och en tös.

Under många år har jag varit  intresserad av historia och då framförallt gotländsk försvarshistoria. Någon djuplodande forskning är det sällan frågan om, jag har inga ambitioner att på något sätt ge en heltäckande bild av den gotländska försvarshistorian utan snarare ge ett litet bidrag till kännedom.

Min förhoppning är att försöka sprida ett intresse till fortsatt forskning om Gotlands försvarshistoria. De olika sidorna utgör i huvudsak resultatet av min egen forskning under många år. 

Har även lyckats utge ett par skrifter, "Det gotländska båtsmanshållet 1646-1887" och "Till bröders hjälp. Gotländska frivilliga i Finland 1939-1944 berättar".

 

Kontakta sidansvarig

 

Hjälp till. Har du något att bidra med så skicka gärna in det. Det kan vara minnesanteckningar från din tjänstgöring vid något förband på Gotland,  kanske har du något biografiskt material. Allt är av intresse. 

Fotografier är alltid intressant. Om du inte kan skicka bilder med e-post så skicka den till mig så scannar jag av den och skickar tillbaka den direkt. Naturligtvis kommer ditt namn att nämnas som källa eller ägare till fotografiet. Du är själv välkommen med tips och egna kunskaper. 

 

Viktigt. Vad gäller de fotografier som förekommer på sidorna så har jag själv och Mickael Lundgren tagit de flesta av dem. I bland förekommer bilder där jag är osäker på om någon äger rättigheterna. Det enda jag kan säga till mitt försvar är att jag visar dem i ett vad jag tycker vällovligt syfte och att jag inte tjänar en enda krona på att ha dessa sidor på Internet. Givetvis kommer jag att beakta eventuella ifrågasättanden!

I samband med detta vill jag också passa på att tacka alla er som bidragit med foton, bilder och information - några nämnda, men ingen glömd!  
Hittar du några sakfel eller råkar på en felaktig länk så får du gärna höra av dig. Att alla uppgifter är helt korrekta kan jag inte garantera, men allt är skrivet med bästa välvilja. 

 

Upphovsrätten till äldre fotografier. Upphovsrätten är 50 år från fotograferingstillfället på vanliga bilder. Till detta gjordes inom EU, där Sverige anslöt sig 1994 en övergångsbestämmelse om att alla bilder innan 1 januari 1969 skulle vara helt fria att använda för var och en. Dvs. upphovsrätten på dessa fotografier gick ut.

Detta innebär i klartext att ingen över huvud taget kan hävda att man har upphovsrätt på bilder tagna innan 1 januari 1969, inte ens den fotograf som eventuellt lever och hade upphovsrätten. De bilder som togs 1 januari 1969 och senare, har sedvanlig upphovsrättstid, 50 år.  

Många tror också felaktigt att bara för att man köpt en fotosamling, kanske för dyra pengar följer upphovsrätten med automatiskt – det gör den inte. Och när upphovsrätten gått ut, spelar det ingen roll, just pga. att upphovsrätten inte längre är tillämplig.

 

Hemligstämplat material. Vad är ännu hemligt? Naturligtvis finns på dessa sidor inget som ännu i dag är hemligstämplat. Allt som finns på denna sida är tillåtet. Antingen är materialet tidigare tryckt i någon skrift eller så har jag tillfrågat ansvariga personer. Så någon landsförrädare är jag inte!! (Tidigare hemliga uppgifterna är nu befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602).

 

Angående GDPR på "gotlandsforsvarshistoria.se". Denna sida innehåller en mängd personuppgifter. För att inte bryta mot den nya lagen (GDPR) som i vissa fall förbjuder att vissa personuppgifter läggs ut på nätet tog sidansvarig kontakt med Datainspektionen för att veta vad som gäller för just den här sidan. Deras svar:

"Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) ska följas om personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Avlidna personer omfattas däremot inte av bestämmelserna. Förekommer det personuppgifter, det vill säga information om levande personer, på din hemsida behöver du som huvudregel följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Men din hemsida omfattas troligen av undantaget om journalistiska ändamål och det betyder att de centrala delarna av dataskyddsförordningen överhuvudtaget inte gäller för din verksamhet.

Undantaget om journalistiska ändamål har ansetts vara uppfyllt om syftet med att tillhandhålla exempelvis en hemsida är att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten. Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten, det går att applicera även på bloggar eller hemsidor som drivs av privatpersoner. "

 

Som sidansvarig har jag Mickael Lundgren att tacka för mycket. Han har under en längre tid tillfört denna sida en mängd uppgifter som har höjt sidans status åtskilligt. Jag vill nog säga att utan Mickaels hjälp har sidan inte varit vad den är i dag. Hoppas att vårt samarbete kommer att bestå under lång tid.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig